Pabalstu piešķir vispārizglītojošās vai profesionālās izglītības iestādes audzēknim, kurš nav sasniedzis 20 gadu vecumu; sociālās korekcijas klašu audzēkņiem pabalstu piešķir bez vecuma ierobežojuma. Pabalsta apmērs ir 35.57 eiro katram skolniekam.

Lai saņemtu pabalstu, bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim līdz 31. oktobrim jāvēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedzot rakstisku iesniegumu un aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju. Pērn pabalstu mācību līdzekļu iegādei saņēma 3 962 rīdzinieki, kopumā mācību līdzekļu iegādei tika izlietoti 140 935 eiro. Šogad pabalstam plānots izlietot 177 850 eiro, sniedzot atbalstu 5 000 personām. Gada pirmajos divos mēnešos mācību pabalstu ir saņēmuši 845 rīdzinieki 30 056.65 eiro apmērā.

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var iegūt, zvanot pa Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055 pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 900 līdz 16.00.

Papildu informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgā var iegūt Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.