Jauns pilotprojekts - “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Godaģimene.lv
Godaģimene.lv

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kura ietvaros no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim būs iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

Pilotprojektā plānots iesaistīt 300 pārus, lai vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos ģimenes strīdus un domstarpības.  Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

BEZMAKSAS MEDIĀCIJA ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAI

Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas jau no 2016. gada ir pieejamas vairākās tiesās (ikvienam, kas bija nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, bija iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai)): Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā. Rīgas apgabaltiesā šāds mediācijas pilotprojekts tiks uzsākts no 16. janvāra. 

Savukārt šogad Tieslietu ministrija, pateicoties Demogrāfijas lietu centra atbalstam, ir radusi iespēju paplašināt mediācijas pieejamību, liekot īpašu uzsvaru uz ģimenes strīdu risināšanu, tādējādi uzsverot ģimenes stiprināšanas nepieciešamību un nozīmību, bērna labklājības nodrošināšanu.

No 2017. gada 1. janvāra valsts budžeta programmas ietvaros personām iespējams saņemt valsts nodrošinātu atbalstu, lai izmantotu sertificētu mediatoru pakalpojumus bez maksas, ar mērķi palīdzēt risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimeņu stabilitāti. Projekts ilgs līdz gada beigām un tā kopējās izmaksas ir 45 tūkstoši eiro.

Lai nodrošinātu projekta ietvaros veikto mediāciju kvalitāti un mediatoru pieejamību, projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi. Mediatoru pakalpojumus projekta ietvaros sniegs sertificēti mediatori.

KAM PAREDZĒTS ATBALSTS?

Vecākiem savu savstarpējo strīdu, kas skar arī bērnus, konstruktīvai risināšanai, arī tajos gadījumos, kad tiesā jau ierosināta lieta.

Projekta mērķis ir palīdzēt risināt domstarpības, cenšoties saglabāt ģimeni, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņpilnas attiecības starp vecākiem, un nodrošināt turpmāku vecāku spēju kopīgi konstruktīvi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

KĀDS ATBALSTS PAREDZĒTS?

Projekta ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vadījis sertificēts mediators, pusēm bez maksas. Ja strīds netiks atrisināts piecu sesiju laikā, tālākās pakalpojuma izmaksas būs jāsedz pusēm pašām.

Mediācijas procesam var būt nepieciešamas vairākas tikšanās (sesijas).  Strīda risinājuma panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, veida, iesaistīto personu skaita. Jāatgādina, ka mediācijas process ir pilnībā brīvprātīgs. Ikviena no pusēm jebkurā brīdī var atteikties no mediācijas turpināšanas.

KUR PIETEIKTIES?

Pakalpojumu nodrošina sertificēti mediatori. Lai izvērtētu personas iespējas saņemt pakalpojumu, jāvēršas pie sertificēta mediatora, vai Sertificētu mediatoru padomē. Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju var jautāt arī tiesā.

IEGUVUMI, IZMANTOJOT MEDIĀCIJU:

1. Ietaupīts laiks un nauda.
2.  Process norit mierpilnā, neformālā gaisotnē, rūpējoties, lai abas puses justos ērti un droši.
3. Atjaunota normāla komunikācija starp pusēm, nodrošinot tām iespēju patstāvīgi un konstruktīvi risināt kopīgus jautājumus, kas var rasties nākotnē (it īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad pusēm ir kopīgs viens vai vairāki bērni).
4. Puses pašas pieņem lēmumus - tas nodrošina, ka tiek pieņemti tikai tādi lēmumi, ko puses pašas ir akceptējušas un atzinušas par labiem risinājumiem.
5. Process ir pilnībā konfidenciāls.
6. Pusēm ir tiesības izvēlēties sev pieņemamu mediatoru, kā arī jebkurā laikā atteikties turpināt jau uzsākto mediācijas procesu.
7. Ja strīds jau ticis risināts tiesā, panākot risinājumu mediācijas ceļā, tiek atmaksāta valsts nodeva 50% apmērā.

 

20170111164726-51364.jpg


Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies
rryanallen 9. marts 2019 00:42

Pirkt pasi,ID,vadītāja apliecību(WhatsApp:+447459294174)IELTS, TOEFL un daudzus citus

Kas ir: +447459294174
šūna: +441618506062
E-pasts: diplomaticdocsassistance@yahoo.co.uk
Skype: rollins.wocott.

Mēs esam asociācijas tīkls, kas atbild par reālu īstu pasu, reālu īstu datu bāzes reģistrētu pasu un citu pilsonības dokumentu sagatavošanu. Mēs varam garantēt, ka jums var būt jauna identitāte, sākot ar tīru jaunu īstu dzimšanas apliecību, personas apliecību, autovadītāja apliecību, viltus pasēm, sociālās drošības karti ar SSN, kredīta failus varat iedomāties?
PIEDĀVU PIEDĀVĀJUMU TIESĪBU AKTA PAKALPOJUMAM
ASIAN PASSPORT,
KANADIJAS PASSPORT,
Āfrikas PASSPORT,
AMERICAN PASSPORT,
AUSTRALIAN PASSPORT,
.REGISTRĒTIE UN NEKUSTAMIE PASĀKUMI VALSTĪM ES SAVIENĪBĀ.
Es piedāvāšu pakalpojumu, lai palīdzētu jums sasniegt jūsu mērķus, mēs varam jums palīdzēt ar:
• Īstās valdības izsniegtā ID saņemšana citā identitātē (jaunie vārdi),
• jauns sociālā nodrošinājuma numurs (pārbaudāms ar SSA);
• Kontu pārbaude un saglabāšana jaunajam ID,
•Kredītkartes,
• Pārvietošana,
• pases, diplomātiskās pases, jaunās pases, \ t
• jaunu identifikācijas dokumentu sagatavošana un iegūšana;
• Mēs arī veicam darba atļaujas un bankas izrakstus un esam savienoti ar piedāvājuma piedāvājumiem valstī, piemēram, AAE, ASV, KANĀDA, Lielbritānija, Ķīna, Peru, Brazīlija, Dienvidāfrika, Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Francija uc
• Tūrisma un biznesa vīzu pakalpojumi, kas pieejami visu 50 valstu un visu tautību iedzīvotājiem visā pasaulē;
OSTAS, TRANSPORTLĪDZEKĻA LICENCES, ID CARDS.GENUINE PASSPORTI, VADĪTĀJA LICENCES UN CITI PĀRDOŠANAS VALSTU DOKUMENTI. PASSPORTS UK PAR PĀRDOŠANU, DIPLOMĀTIKAS KANĀDU FALSE ID CARD ONLINE, US FAKE ID CARD, PĀRDOŠANAS AUTOMAŠĪNAS LICENCE, ĶĪMISKĀ RISINĀJUMS, NAUDAS TĪRĪŠANA UN ĶĪMISKĀ AKTIVĀCIJA.

Pirkt pasi, ID kartes, vadītāja apliecību (WhatsApp: +447459294174) IELTS, TOEFL

Nopirkt īstas Zaļās kartes Apmācības sertifikātus M GCSE, A līmeņus, vidusskolas diplomu sertifikātus, GMAT, MCAT un LSAT eksāmenu sertifikātus un kredītkartes, skolu diplomus, skolas grādus visu pilnīgi jaunā nosaukumā, kas izdots un reģistrēts valdības datu bāzu sistēmā.
Mēs esam labākie patiesu augstas kvalitātes dokumentu ražotāji.
Visiem pieprasījumiem sazinieties ar mums, izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju;