Alternatīvās bērnu aprūpes alianse iesniedz īpašu aicinājumu Saeimas deputātiem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Alternatīvās bērnu aprūpes alianse iesniedz īpašu aicinājumu Saeimas deputātiem

2014. gada 15. maijā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Alternatīvās bērnu aprūpes alianse iesniedza Saeimas deputātiem aicinājumu - atbalstīt ģimeniskas aprūpes attīstību un panākt, lai bērni līdz 3 gadu vecumam nenonāktu institūcijās.

20140519151037-12834.jpg

 
Latvijā dzīvo apmēram 360 tūkstoši bērnu, no kuriem vairāk kā 8000 ir zaudējuši savu vecāku aprūpi, 2000 bērnu vēl dzīvo institūcijās, un 25 000 bērnu dzīvo sociālā riska ģimenēs. Arī visneaizsargātākie bērni vecumā līdz 3 gadiem bieži nonāk lielajos Valsts sociālās aprūpes centros.
 
Ar aicinājuma iesniegšanu Alternatīvās bērnu aprūpes alianse uzsākusi uzsāka kampaņu "Palīdzi man uzaugt", kuras mērķis ir veicināt bērnu aprūpi ģimeniskā vidē. Vēlamies pievērst sabiedrības uzmanību un aicināt lēmumu pieņēmējus rīkoties, lai tiktu uzlabotas iespējas bērniem palikt bioloģiskajās ģimenēs, vai, ja tas nav iespējams, augt aizbildnībā, audžuģimenēs vai adopcijā.

Lai uzlabotu situāciju Alianse aicina:

• atbalstīt Valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju un ģimeniskas aprūpes attīstību, lai pēc iespējas mazāk bērnu līdz 3 gadu vecumam nonāktu institūcijās (bērnu namos);
• atbalstīt adoptētāju tiesības saņemt valsts sociālos pabalstus līdzvērtīgi bioloģiskajām ģimenēm līdz bērns sasniedzis 8 gadu vecumu;
• atbalstīt finansējuma palielinājumu valsts pabalstam aizbildņiem par bērna uzturēšanu, kas šobrīd ir tikai 45,53 EUR mēnesī;
• atbalstīt finansējuma palielinājumu sociālo garantiju nodrošināšanai audžuģimenēm;
• atbalstīt likumprojektu par specializētajām audžuģimenēm un palielināt pieejamos atbalsta pakalpojumus adoptētājiem, audžuģimenēm un aizbildņiem.
• uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību ģimenēm ar bērniem pašvaldībās, piemēram, nodrošinot valsts finansējumu ģimenes asistenta pakalpojumam, lai mazinātu bērnu skaitu, kuri tiek izņemti no ģimenēm.
 
Kampaņas ietvaros līdz augusta beigām plānotas vairākas sabiedrības informēšanas aktivitātes. Aicinām ieskatīties arī kampaņas mājas lapā, kas ļaus saprast, kā katrs sabiedrības loceklis var iesaistīties, lai atbalstītu bērnus  www.palidzimanuzaugt.lv

Par Alternatīvās bērnu aprūpes aliansi

Alternatīvās bērnu aprūpes alianse apvienojušās 10 nevalstiskās organizācijas, kuras darbojas bērnu ārpusģimenes aprūpes jomā, interešu pārstāvībai izveidota apvienība. Alianse dibināta 2011. gadā

Par SOS bērnu ciematiem

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijair nevalstiska, labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un īsteno ģimeņu stiprināšanas projektus vairākās Latvijas pašvaldībās.

Par Sociālo pakalpojumu aģentūru

Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra" ir izveidota 2003. gadā ar mērķi sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt cilvēku ar dažādām sociālām problēmām integritātes pakāpi sabiedrībā, kā arī aizstāvēt viņu intereses un tiesības.
 
Papildu informācijai:
Kristīne Veispale Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija
Tālr. 26335439, e-pasts:[email protected]
Vairāk par SOS bērnu ciematiem:www.sosbernuciemati.lv