Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 3+ Ģimenes karti

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

PIESAKIES 3+ ĢIMENES KARTEI ŠEIT->>>

Autentifikācija, pieteikšanās 3+ Ģimenes kartei, karšu saņemšana

Kāpēc autorizācija jāveic caur portālu latvija.lv?

Lai attālināti varētu pārbaudīt personas identitāti un netiktu iesniegti svešas personas dati

Kāpēc jāaktivizē internetbankas konts, lai pieteiktos kartei?

Lai varētu saņemt personas identitātes apstiprinājumu attālināti (citi veidi attālinātai personas identitātes pārbaudei Latvijā šobrīd nav pieejami). Internetbanka nepieciešama tikai personas identitātes pārbaudei un nekāda informācija vai bankas dati netiks uzkrāti.

Kā rīkoties, ja nav ne elektroniskā paraksta, ne konts internetbankā, bet maksājuma konts pastā?

Lai pārbaudītu personas, kura iesniedz pieteikumu, identitāti, nepieciešams autentificēties iepriekš norādītajos veidos. Ja Jums nav internetbanka, iespējams, Jūsu dzīvesbiedram/-ei ir. Pieteikumu tad iesniedz viens no laulātajiem.
Vēl ir iespēja iesniegumu aizpildīt un iesniegt klātienē Rīgā Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā.

Kā var pieteikties kartei, ja nav internetbankas? Ja tā ir valsts programma, tad tā ir diskriminācija, ja cilvēkiem, kuriem nav internetbankas, kartei pieteikties nevar.

Lai novērstu iespējamos krāpniecības gadījumus, mums ir jāpārliecinās, ka persona, kura iesniedz pieteikumu, to iesniedz par sevi nevis, izmantojot svešas personas datus. Ja pieteikums tiek aizpildīts attālināti (caur internetu), ir jābūt iespējai pārbaudīt personas identitāti. Tieši tādēļ ir paredzēta autentifikācija, t.i., attālināta personas identitātes pārbaude. Citas iespējas attālināti pārbaudīt personas identitāti Latvijā šobrīd nav pieejamas, kā tikai caur www.latvija.lv izveidoto mehānismu.
Iesniegumu iespējams iesniegt arī klātienē Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Pieteicos kartes saņemšanai, ar saviem trīs bērniem. Bet mūsu ģimenē aug arī ceturtais bērns , mana dzīvesbiedra.  Es neesmu viņa māte, tapēc nesapratu kā lai viņu pievienoju, pieteikšanās forma šādu iespēju nepiedāvāja!

Ja esat laulājušies un jūsu vīrs audzina savu nepilngadīgo bērnu jūsu kopīgajā ģimenē, tātad arī jūs rūpējaties par viņu-  tātad savā pieteikuma veidlapā kopā ar saviem bērniem uzrādat arī vīra bērnu. Ja laulājušies neesat, tad kartei varat pieteikties tikai jūs, uzrādot savus trīs bērnus.

Vai pieteikuma veidlapā jānorāda deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta, lai 3+ Ģimenes karti saņemtu pa pastu?

Jānorāda tā adrese, par kuru esat pārliecināts, ka karti saņemsiet pats personīgi (karte tiks nosūtīta pa pastu, ierakstītā vēstulē). Ideālajā gadījumā tai jābūt Jūsu deklarētās dzīves vietas adresei, kas tiek norādīta arī iesniegumā piesakoties 3+ kartei.

Kā varēs uzzināt, ka kartes ir gatavas saņemšanai? Kur tās varēs saņemt?

Kad izskatīti saņemtie ģimenes dati un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs saņems e-pasta vēstuli ar informāciju, ka karte ir gatava un tai var nākt pakaļ uz Sabiedrības integrācijas fondu  Aspazijas bulvārī 24, Rīgā 7 dienu laikā kopš e-pasta nosūtīšanas. Pēc 7 dienām visas kartes, kas nav izņemtas uz vietas, tiek nosūtītas karšu īpašniekiem pa pastu uz iesniegumā norādīto pasta adresi ierakstītas vēstules veidā.

Atlaides ar 3+ Ģimenes karti

Kā rīkoties, ja pašreiz, piesakoties 3+ Ģimenes kartei, vēl nav Statoil kartes, bet to plānots izveidot? Vai Statoil lojalitātes programmai caur 3+ Ģimenes karti varēs pievienoties vēlāk un atlaides tiks piemērotas tik un tā?

Šobrīd iegūt Statoil atlaides var ierakstot savas Statoil lojalitātes kartes nr. pieteikuma veidlapā. Ja Statoil lojalitātes karte tiek iegādāta pēc tam, kad jau ir saņemta 3+ ģimenes karte, tad Statoil kartes numurs kopā ar tā īpašnieka vārdu, uzvārdu un dzimšanas datiem jāatsūta uz e-pastu [email protected] Tiešā veidā, uzrādot 3+ Ģimenes karti, Statoil atlaides nepiemēro.

Kā izmantot Statoil lojalitātes karti, ja tāda ir vienā eksemplārā uz ģimeni?

Ja personai pieder Statoil lojalitātes karte, viņa to ieraksta (kartes numuru) savā pieteikuma veidlapā.

Vīrs aizpilda savu 3+ kartes pieteikuma veidlapu un ieraksta savu Statoil lojalitātes kartes numuru.

Ja nav lojalitātes kartes, tad sākotnēji ir jānokārto Statoil lojalitātes kartes lietas un tad tikai var aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Statoil kartes iegāde nav obligāts nosacījums! Atlaides 3+ Ģimenes kartei piedāvā arī Neste Oil, kur 3+ karti pieņems un kur piešķirtā atlaide arī summēsies ar Neste Oil lojalitātes kartes atlaidēm, ja persona lojalitātes karti ir iegādājusies!

Esmu jau pieteikusies kartei, bet pieteikumā neatzīmēju iespēju saņemt atlaidi Statoil degvielai. Sakiet, lūdzu, vai man būtu iespēja labot savu pieteikumu?

Jums jāatsūta Statoil kartes numurs, Jūsu vārds, uzvārds un dzimšanas dati, lai mēs sistēmā varētu Jūs identificēt, uz e-pasta adresi [email protected]

Es vēlētos uzzināt, vai mēs kā daudzbērnu ģimene arī varēsim saņemt atlaides kā daudzbērnu ģimene, ja mums nav kartes, bet ir  pase, kurā ierakstīti visi bērni pasē? Ja nevaram, tad kāpēc nē?

Atlaides tiek piemērotas kartes īpašniekiem, jo daudzviet tiks izmantota kartes magnētiskā josla un iepērkoties internet kartes numurs.

 

Citi ar karti saistīti jautājumi

Cik karšu pienākas uz katru ģimeni? Vai karti var saņemt gan tēvs, gan māte?

Katra ģimene var saņemt 2 karšu eksemplārus.Viens tēvam, viens – mātei. Lai kartes saņemtu katrs no vecākiem, autentifikācija jāveic katram pašam, izmantojot e-parakstu vai i-bankas kodu karti un lietotājvārdu šeit.  

Ja ģimenē ir divi kopīgi bērni un vēl viens bērns no iepriekšējām attiecībām, kurš dzīvo ģimenē, vai šādā gadījumā 3+ Ģimenes karte pienākas?

Jā, karti varēs saņemt.

Jautājums ir par bērnu, kurš ir 19 gadus vecs, studē un dzīvo daudzbērnu ģimenē. Vai viņš var šo karti izmantot, vai viņu var uzrādīt uz šīs kartes?

Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni vai pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Lai apliecinātu, ka pilngadīgās personas mācās vai studē, aizpildot iesniegumu par pieteikšanos 3+ ģimenes kartei, jāatsūta arī izziņa no mācību iestādes par konkrēto personu uz e-pastu [email protected]

Esmu lepna, ka esmu daudzbērnu mamma, bet nedaudz skumīgi, jo šīs kartes saņemt nevarēsim, jo man ir 2 bērni studenti. Vai netiek pieļauti izņēmumu gadījumi, kā tomēr piešķirt kartes?

Kopš 2016.gada 1.janvāra daudzbērnu ģimenes statusā ietilpst arī studenti līdz 24 gadu vecumam. Piesakoties 3+ Ģimenes kartei jāatsūta izziņa no mācību iestādes, kur bērns studē uz e-pastu [email protected]

Ko darīt, ja 3+ Ģimenes karte ir nozaudēta vai nozagta?
Kartes nozaudēšanas gadījumā personai ir jāpiesakās jaunai kartei un jāaizpilda iesniegums kā iepriekš, pieteikšanās iemeslā norādot, ka iepriekšējā karte nozaudēta.

 

Uzdod savus jautājumus arī Tu,rakstot [email protected]!

PIESAKIES 3+ ĢIMENES KARTEI ŠEIT->>>