Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā veikto laboratorijas izmeklējumu rezultāti būs pieejami elektroniski

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

No 2019.gada 2.maija visiem Bērnu slimnīcas ambulatorajiem un dienas stacionāra pacientiem turpmāk būs pieejami laboratorijas izmeklējumu rezultāti elektroniski Bērnu slimnīcas mājas lapas sadaļā “Mans pacienta portāls”.


Izmeklējumi tiks ievietoti “Mans pacientu portāls” no dažu stundu līdz vairāku dienu intervālā, atkarībā no izmeklējuma veida.


Laboratorijas izmeklējumi, kuri būs pieejama elektroniski “Mans pacienta portāls"
• Hematoloģijas izmeklējumi, piemēram, asins aina u.c.;
• Klīniskie izmeklējumi - urīna, fēču analīzes u.c.;
• Klīniskās ķīmijas izmeklējumi - olbaltumi, fermenti, tauku vielmaiņas rādītāji u.c.
• koaguloģijas izmeklējumi - APTL, protrombīns, fibrinogēns, VIII, IX faktors, to inhibitori u.c.
• Imūnķīmijas izmeklējumi - hormoni, alerģijas, iekaisuma rādītāji u.c.
• Imūnhematoloģijas izmeklējumi - asins grupa, Rh faktors u.c.

Pagaidām portālā nebūs pieejami mikrobioloģijas, histoloģijas un ģenētiskie izmeklējumi, jo šos izmeklējumu rezultātus vispirms jāizvērtē ārstējošam ārstam. Testēšanas pārskatos var būt norādīts, ka klīniski kritisku rezultātu gadījumā steidzami jāgriežas pie ārstējošā ārsta vai ģimenes ārsta.


"Mans pacienta portāls” ir elektroniski pieejami arī vizuālās diagnostikas (radioloģijas) izmeklējumu rezultāti.