Demogrāfijas apakškomisija: Goda ģimenes kartes varēs saņemt daudzbērnu ģimenes ar bērniem vecumā līdz 24 gadiem

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Daudzbērnu ģimenes apliecības jeb Goda ģimenes kartes varēs saņemt personas, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 24 gadiem. Par to otrdien, 19.novembrī, vienojās Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisija, iepazīstoties ar Goda ģimenes kartes ieviešanas projekta virzību. Tādējādi atvieglojumus plānots piešķirt plašākam personu lokam, nekā to pieļautu pašreizējā daudzbērnu ģimenes definīcija.

"Apakškomisijā bijām vienisprātis, ka Labklājības ministrijai sadarbībā ar sociālajiem dienestiem un bāriņtiesu jāizstrādā konkrēti papildus kritēriji, pēc kuriem paredzētu tiesības pašvaldībām noteikt, kuras ģimenes var saņemt Goda ģimenes kartes. Nav pieļaujams, ka karti saņem personas, kuras ir sociālo dienestu redzeslokā, piemēram, ģimene, kurā ir pieci bērni un kurai divi no tiem ir atņemti. Pašvaldībām ir jānovērtē, vai ģimene ir cienīga karti saņemt. Tomēr apakškomisijā vēl jāvērtē, kā atbalstīt bērnus, kuri aug nelabvēlīgās ģimenēs," uzsver Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks.

Apakškomisijas vadītājs arī uzsvēra – būtiski, lai uzņēmumi, kas iesaistās šajā programmā, ģimenēm piešķirtu reālas atlaides, kas darbotos papildus jau esošajām lojalitātes programmām, kā arī atlaides konkrētām preču grupām.

Vecāku organizācijas "Māmiņu klubs" vadītāja Sandija Salaka deputātus informēja, ka 70 procenti mūsu valsts daudzbērnu ģimeņu aptaujā norādījuši, ka vēlas saņemt šādu karti un to izmantot, lai saņemtu atlaides sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumu apmeklēšanai, medicīnas pakalpojumiem, kancelejas preču iegādei un citiem pakalpojumiem. Tāpat projekta izstrādes gaitā pētīta citu Eiropas Savienības valstu, tostarp Polijas, Francijas, Itālijas, pieredze, teica S.Salaka.

Informējot par projekta virzību, projekta īstenotāja SIA "Hannu Pro" projekta vadītāja Mudīte Krūmiņa sacīja, ka projekta ietvaros veikti pētījumi, tostarp par uzņēmumu potenciālo atbalstu daudzbērnu ģimeņu kartēm, kurā virkne uzņēmumu jau šobrīd piekrituši sniegt atbalstu Goda ģimenes kartes īpašniekiem. Tāpat ir izstrādāts sadarbības līgums ar Latvijas pašvaldībām, kas paredz, ka pašvaldības informēs projekta īstenotājus par kartē iekļaujamajiem savas pašvaldības piedāvātajiem atbalsta pakalpojumiem un sniegs informāciju daudzbērnu ģimenēm par kartes saņemšanas iespēju. Savukārt decembra sākumā plānots noslēgt darbu pie interneta vietnes www.godagimene.lv izstrādes sabiedrības informēšanai par projektu, teica M.Krūmiņa.

Lai programma veiksmīgi darbotos, ir jāsagatavo grozījumi tiesību aktos, kas noteiktu, ka daļa ģimeņu, kas kvalificējas kartes saņemšanai, programmas darbības sākumā tās saņem bez iepriekšējas pieteikšanās, sēdē sacīja I.Parādnieks un vienlaikus akcentēja - turklāt karte jāsaņem katram daudzbērnu ģimenes loceklim.

Projekts paredz, ka karti būs tiesības saņemt ikvienam Latvijas daudzbērnu ģimenes pārstāvim – vienam vai abiem bērna vecākiem vai adoptētājiem, kā arī personām, kuras realizē aizgādību, audžuģimenes pārstāvjiem vai citiem likumiskajiem pārstāvjiem, sacīja M.Krūmiņa. Projektu plānots uzsākt nākamā gada februārī.

Saeimas Preses dienests