Ģimenes diena "Auseklītī" kopā ar Minjoniem!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv


Pavasaris atnāk ar krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka Ģimenes dienu svin pavasarī. Ģimenes vārdam ir īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt SPĒKS, kuru caurvij bezgalīga mīlestība.
Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats un vecvecāku rūpes un atbalsts.
Fantastiska ir šī dzīvības ķēde: mazais ķipars ar vienu roku turas pie tēta, ar otru pie māmiņas rokas.
Prieks bija redzēt ģimenes tik kuplā skaitā mūsu pirmsskolas izglītības iestādes ‘’Auseklītis’’ ĢIMENES DIENĀ, 14.maijā!
Paldies ģimenēm par atsaucību, smaidiem, sarūpēto svētku noformējumu – Minjonu kostīmiem un atšķirības zīmēm, par jautri un saturīgi kopā pavadīto sportisko aktivitāšu dienu.

20160523125317-21758.jpg
Mīlēsim savus bērnus patiesi, bez nosacījumiem, jo tā mēs palīdzēsim viņiem justies droši, pieņemtiem un novērtētiem. Un, augot pozitīvi emocionālā un mīlestības piepildītā gaisotnē, ikvienam bērnam radīsies sapratne par to, ka ĢIMENE IR VĒRTĪBA.
Lai svētki izdotos, mums palīgā nāca A/S “”Trimen Tractors’’. Jo īpašs paldies direktoram Gintam Timoško par bērnu priekam sponsorētajām piepūšamajām atrakcijām, galveno svētku varoni Minjonu, ar kuru patika nofotografēties ikvienam un dāvināto inventāru sporta nodarbībām.
Paldies bobslejistam Daumantam Dreiškenam! Esam priecīgi, ka viņš kopā ar ģimeni atbalsta un piedalās mūsu pasākumos.
Pasākums nevarētu notikt bez visa pirmsskolas izglītības iestādes kolektīva ieguldītā darba. Jo īpaši vēlos uzteikt kolēģes Rutu Baraņņikovu, Solvitu Brezinsku, Solvitu Kārkliņu, Aiju Vasiļjevu, Zigrīdu Ozoliņu-Ozolu, kuras domāja un veidoja pasākumu, tamborēja, šuva, zīmēja, krāsoja, cepa Minjona keksiņus un lēja Minjonu šokolādītes . Paldies ikvienam par ieguldījumu!

20160523125554-84352.jpg
Pēc īsa koncertiņa gaisā tika palaisti Minjonu baloni ar ticību Mieram uz mūsu zemes, laimīgām ģimenēm, laba vēlējumiem mūsu atbalstītājiem un biedrības “Mēs Auseklītim” projekta ieceres “Mazie uz slēpēm” (projekts iesniegts un akceptēts labiedarbi.lv) piepildīšanos un īstenošanos, lai 25 slēpju pāri atrod priecīgus un izturīgus slēpotājus mūsu “Auseklītī” .
Pasaulē ir divas laimes: viena maza – pašam būt laimīgam, otra liela – padarīt citus laimīgus. 
(Juliāns Tuvims)

 20160523125240-39400.jpg

Aktivitātes:

Minions slēpo!
Radošās darbnīcas
Minionu lidojums
Minionu cīņas
Apģērbt Minionu draugus
Minionu boulings
Jautrie Minioni
Minionu nešana
Minionu foto stūrītis
Minions- slavens basketbolists
Minionu ūdens spēles
Minions meklē!
Saliec Kevinu, Bobu un viņu draugus!
Trāpi te!
Minionu atvērtās mutītes!
Minions te, Minions tur!

Iesūtījusi: Gulbenes 3. PII "Auseklītis" , Gulbene

Bērnudārzā ir 230 bērni, 13 grupas, pasākums notika visam bērnudārzam.
Pasākuma organizētāja sporta skolotāja: Solvita Brezinska 
Mūzikas skolotāja: Ruta Baraņņikova 

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.