Ģimenes diena: prieks kopā būt!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv


Mūsu skolā „Ģimenes dienas” tiek īpaši atzīmētas un svinētas, līdzvērtīgi ar Saulgriežu svētkiem u.c. nozīmīgiem pasākumiem.

20160520153511-66099.jpg
Ģimenes diena tiek svinēta visā skolā. Diena tiek pavadīta skolas pagalmā, kopā ar vecākiem. Tā kā mūsu skoliņā vairums ģimeņu ir ar vidēji 2-3 bērniem, tad Ģimenes dienā katra ģimene ir komanda, kura piedalās dažādās izdarbībās, pārbauda savu veiklību, attapību, apvieno spēkus, kā arī mācās sadarboties.

Pasākuma atklāšanā katra ģimene piesaka sevi ar rupora palīdzību, īsi un kodolīgi raksturojot sevi. Mūsu sporta skolotāja sagatavo ģimenēm dažādus aktīvus, jautrus pārbaudījumus. Pagājušā gadā tika izveidotas 9 stacijas, caur kurām katrai ģimenei bija jāiziet un katrā stacijā ir tiesnesis, kurš katru ģimeni izvērtē. Staciju nosaukumi bija: „Iepazīsti savas mājas”, „Veiklie riteņbraucēji”, „Bumbošanās”, „Jautrās sliekas”, „Slapjie pavāri”, „Dullās mušas”, „Dupšu dejas”, „Medību lauks”, „Cietais rieksts”. Šajā dienā skolas pagalms tiek pieskandināts smiekliem, lielu jautrību, prieku un daudz, daudz pozitīvas enerģijas!
Pasākuma gaitā tiek īpaši izvērtētas un dienas noslēgumā apbalvotas ģimenes ar dažādiem tituliem, no katras stacijas izvēloties vienu- uzvarētāju ģimeni, kurai konkrētajā uzdevumā veicies vislabāk. Dienas beigās tiek saņemti diplomi un pateicības par dalību.
Ģimenes diena tiek noslēgta ar kopīgu stiprinošu maltīti, muzicēšanu un jautru čalošanu. Tādā veidā skolas dzīvē tiek vairots ne vien sportiskais gars, aktīvs un veselīgs dzīvesveids, pozitīvisms, saliedētība, bet arī draudzība skolas bērnu ģimeņu starpā.

 

Ģimenes ar rupora palīdzību stādās priekšā. Vairākas ģimenes ģērbušās vienādi vai vismaz visi rotājušies ar vienu kopīgu aksesuāru, tādejādi pastiprinot vienotību.

20160520153525-66909.jpg

Iesildīšanās kopīgā vienotības aplī

Aktivitāšu staciju nosaukumi 2015.gadā

20160520153626-12633.jpg

20160520153654-29327.jpg


„Veiklie riteņbraucēji”
20160520153719-32151.jpg

20160520153736-26233.jpg 

„Jautrās sliekas”

20160520153756-63703.jpg


„Bumbošanās”

 20160520153822-63576.jpg

20160520153844-66668.jpg

20160520153934-63228.jpg

„Slapjie pavāri”

20160520153908-78227.jpg

Kopīgi sarūpēta maltīte pēc sportiskajām aktivitātēm

20160520154007-68751.jpg

Bērni muzicē vecākiem, gaidot tiesnešu vērtējumus

20160520154033-19257.jpg


Apbalvošana

20160520154101-82853.jpg

20160520154121-37833.jpg

Prieks kopā būt!!!

20160520154142-61676.jpg

Ģimenes dienas 2015/ Ikšķiles Brīvā skola

 

Iesūtīja: Ikšķiles Brīvās skolas Pirmsskolas grupiņa „Kumeliņi”
12 bērni, skolotāja Agnese Kļave

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.