Ģimenes dienas svinības: Kukainīšu balle

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

 

Aicinājām mazo bērnu ģimenes uz kukainīšu balli iestādes zālē, bērni un skolotājas ietērpās kā kukainīši: zēni – skudriņas, meitenes – taurenīši, skolotājas un auklīte – bitīte, mārīte un taurenītis.
Noskaņai izmantojām dzejoļus par pavasari. Bērni ar dziesmām, dzejoļiem, rotaļām, dejām, pirkstiņrotaļām iepriecināja savus vecākus, aicināja darboties kopīgi.
Viņus priecēja kopīga deja “Man tā patīk pietupties”

20160523160715-21665.jpg

Iesūtīja: Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" Dārza ielā 42, 2-3 gadīgo bērnu (15 bērni) grupas "Kāpēcīši" skolotāja Daiga Šnore 

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.