Ikšķiles novadā tiks uzsākts jauns projekts – “Goda ģimeņu” karšu ieviešana!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Ikšķiles novada pašvaldība ir parakstījusi sadarbības līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu un SIA “Hannupro”, kuri kopā ar biedrību “Māmiņu klubs” realizē projektu “Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”.

Projekta galvenais uzdevums ir izstrādāt un ieviest daudzbērnu ģimeņu apliecību – “Goda ģimenes” karti kā valsts privilēģijas karti ar plašu ilgtermiņa programmu daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Projekta autori sola, ka karte kalpos gan kā pirmā daudzbērnu ģimenes identifikācijas apliecība, gan kā atlaižu karte ar atlaižu programmā iesaistītajiem uzņēmumiem un iestādēm un to savā īpašumā varēs iegūt tās Ikšķiles novadā deklarētās ģimenes, kuras aprūpē trīs un vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenēs ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus līdz 24 gadu vecumam, ja ģimenēs atbilstoši nebūs mainījies daudzbērnu ģimenes stāvoklis.

Ņemot vērā, ka projektu paredzēts uzsākt ar februāri, kad sāks darboties arī plānotā mājaslapa – www.godagimene.lv –, kur būs pieejama plašāka informācija par projektu un tā darbību, tad pašvaldība informēs par kārtību, kādā tiks pieņemti iesniegumi un tiks izsniegtas “Goda ģimenes” kartes.

***

Pateicība

Paldies visiem, kas novērtēja manu darbu un izvirzīja Ikšķiles novada “2013. gada cilvēks” apbalvojumam! Veiksmīgu 2014. gadu visiem! Pateicos Ikšķiles novada pašvaldībai par piešķirto apbalvojumu! Mīļš paldies visiem sveicējiem!

Maija Poriete