Ir saņemtas personalizētās 3+ Ģimenes kartes

Godaģimene.lv Godaģimene.lv
Esam saņēmuši 177 personalizētas 3+Ģimenes kartes!
Vecāki, kas iesnieguši iesniegumu kartei laikā no 2.maija līdz 15.maijam, ieskatieties savos e-pastos!

Svarīgi: Pārbaudiet arī e-pastu pastkastītes "Abonētie" un "Mēstules" gadās, ka mūsu sūtījumi iekrīt minētajās kastītēs!

Kartes klātienē varēs izņemt līdz 10.jūnija pusdienas laikam Sabiedrības integrācijas fondā, Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā. Pēc tam tās, kas netiks izņemtas klātienē, tiks nodotas pasta piegādātajam un tiks nosūtītas kā ierakstītas vēstules uz iesniegumā norādīto adresi! Karti var izņemt arī Jūsu ģimenes locekļi, līdzi ņemot personapliecinošu dokumentu.

Vēršam uzmanību uz to, ka daudzi iesnieguma iesniedzēji nav iesnieguši mums izziņas par to, ka pilngadību sasniegušais/-ie bērni turpina iegūt vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība" 10.punkts.
Joprojām gaidām izziņas!