Izmaiņas vecāku pabalsta piešķiršanas kārtībā no 1.oktobra

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 23. septembris, 09:27:31
Izmaiņas vecāku pabalsta piešķiršanas kārtībā no 1.oktobra

Sociāli apdrošinātie vecāki, kuriem no 2014.gada 1.oktobra radīsies tiesības uz vecāku pabalstu, varēs saņemt vienlaikus gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu. Izmaiņas paredz iespēju vecākiem izvēlēties saņemt vecāku pabalstu līdz bērna 1 vai 1,5 gada vecumam, informē Labklājības ministrija (LM).

No 1.oktobra sociāli apdrošinātiem vecākiem:

Izvēloties vienu no vecāku pabalsta saņemšanas periodiem, tā izmaksu vairs nevarēs mainīt.

Piemēram, ja vienam no vecākiem piešķirts vecāku pabalsts 300 eiro mēnesī, tad strādājot neatkarīgi no darba slodzes un algas, varēs saņemt vecāku pabalstu 90 eiro apmērā, kā arī papildus saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī – kopā 261 eiro mēnesī.

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu vienlaikus varēs saņemt tie vecāki, kuriem vecāku pabalsts piešķirts, sākot no 2014.gada 1.oktobra. Vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam.

Vienlaikus ir noteikts pārejas periods cilvēkiem, kuriem vecāku pabalsts 70% apmērā no bruto algas piešķirts līdz 2014.gada 30.septembrim un tā izmaksa turpinās arī pēc 2014.gada 1.oktobra. Tas nozīmē, ka viens no vecākiem (ja nestrādās) varēs turpināt saņemt vecāku pabalstu 70% apmērā no savas bruto algas līdz bērna viena gada vecumam. Par bērnu vecumā no 1 līdz 1,5 gadam vienam no vecākiem piešķirs bērna kopšanas pabalstu 171 eiro apmērā un ikmēneša naudas pabalstu 100 eiro apmērā.

Vairāk informācijas par bērna kopšanas pabalstu un vecāku pabalstu atrodama VSAA mājaslapā šeit.

INFOGRAFIKA

AVOTS: Labklājības Ministrija