Izziņas un pabalsti, kuru termiņš pagarināts sakarā ar ārkārtas situāciju valstī

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Apkopojam informāciju par izmaiņām, kas ir spēkā sakarā ar ārkārtas situāciju.  Lai mazinātu nepieciešamību bez pamatotas vajadzības apmeklēt ārstu vai iestādes izziņu derīguma termiņa pagarināšanai, nolemts uz laiku šo izziņu derīguma termiņus pagarināt automātiski. 

Vecāku pabalsta termiņa pagarināšana
Ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12. martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumu no saimnieciskās darbības, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpinās vecāku pabalsta izmaksu. Lai to saņemtu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu. To var izdarīt: portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un pievienojot Iesniegums vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam ārkārtējās situācijas laikā veidlapu, vai arī aizpildot iesniegumu brīvā formā.

Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu, adresējot: Šveices iela 12, Sigulda, LV-2150, vai atstāt nodaļās izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Vecāku pabalsta turpinājumu nepiešķirs vai tā izmaksu pārtrauks, ja pabalsta saņēmējs valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā sāks strādāt un gūt ienākumus. VSAA izmaksu pārtrauks ar dienu, kurā sāks strādāt.
Atrašanās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā neliedz tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu.
Vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas periodā personas nav sociāli apdrošinātas.

Slimības pabalsts
Personām (darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem), kurām periodā no 2020.gada 22.marta līdz 2020.gada 30.jūnijam ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu B, kas izdota sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, VSAA slimības pabalstu piešķir no darba nespējas otrās dienas 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Visērtāk pieprasīt slimības pabalstu, aizpildot e-iesniegumu portālā www.latvija.lv.

Ar koronavīrusu nesaistītu saslimšanu gadījumā darbnespējas lapas izsniedz iepriekšējā kārtībā atbilstoši likumam “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”

VSAA nepiešķirs slimības pabalstu par periodu, par kuru saskaņā ar VID sniegto informāciju ir piešķirts dīkstāves pabalsts.

Valsts atbalsts ar celiakiju slimajiem bērniem
Ja ar celiakiju slimajiem bērniem, kuru vecāki saņēma valsts atbalstu, ārkārtējās situācijas laikā, sākot no 12.marta, vai triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām beidzas ārsta izziņā norādītais termiņš, tad izziņas darbības termiņš tiek pagarināts uz laiku līdz sešiem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz jaunas ārsta izziņas izdošanai. Tas nozīmē, ka VSAA turpinās izmaksāt valsts atbalstu bez ārsta izziņas un pieprasītāja iesnieguma.

Pensiju 2.līmeņa izmantošana, pieprasot vecuma pensiju
Pieprasot vecuma pensiju nav obligāti vienlaicīgi jāizlemj, ko darīt ar uzkrāto pensiju 2.līmeņa kapitālu. Vecuma pensiju VSAA piešķirs, bet par sava 2.līmeņa kapitāla izmantošanu pensijas saņēmējs varēs izlemt līdz 2021.gada 30. novembrim.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju shēmas likumā veikti, lai pensiju 2. līmeņa dalībniekiem nebūtu jāizmanto uzkrātais kapitāls brīdī, kad ieguldījumi pensiju plānos piedzīvo būtisku vērtības kritumu.

Kamēr pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu ienesīgums ir negatīvs, ieteicams:

  • neveikt ieguldījumu plāna maiņu;
  • pieprasot vecuma pensiju atlikt pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu;
  • sekot līdzi informācijai, kas tiek publiskota VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv, mājas lapā manapensija.lv.

Pagarināts autovadītāju un mednieku medicīniskās izziņas termiņš, ja tas beidzas ārkārtējas situācijas laikā
Medicīniskās izziņas tiks automātiski pagarinātas uz visu ārkārtējā stāvokļa laiku. Tās būs derīgas arī trīs mēnešus pēc ārkārtējā stāvokļa beigām. Tā kā ārkārtējā situācija ir spēkā no 12. marta, tad visas šīs izziņas, kuras beigušās šajā termiņā un uz priekšu, ja ārkārtas situācija tiek pagarināta, būs derīgas.

Pagarināts termiņš obligāto veselības pārbaužu izziņām
Labklājības ministrija paziņojusi, ka ārkārtējā stāvokļa laikā darbiniekiem nav nepieciešama obligātā veselības pārbaude, kas jāveic ik gadu. Tā būs jāveic vien tad, kad situācija valstī normalizēsies. Tas gan neattiecas uz darbiniekiem, kam jāstrādā bīstamos apstākļos, piemēram, lielā augstumā. Tomēr, ja šiem cilvēkiem jau ir medicīniskā izziņa un to nepieciešams atjaunot tieši šajās nedēļās, tad darbu drīkst turpināt, bet izziņu varēs atjaunot pēc situācijas normalizēšanās.

Pagarināts trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai personas izziņas derīguma termiņš
2020. gada 20. martā pieņemtie grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā paredz, ka izsniegtās trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) izziņas derīguma termiņš ir uzskatāms par pagarinātu uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, tas nozīmē, ka pašlaik līdz 2020.gada 31.maijam.

FOTO: Shutterstock.com