Jau vairāk nekā 500 uzņēmumu pievienojušies apliecības “Goda ģimene” atbalstītājiem

Autors: Godaģimene.lv, 2022. gada 22. augusts, 19:55:04
Jau vairāk nekā 500 uzņēmumu pievienojušies apliecības “Goda ģimene” atbalstītājiem

Turpinot atbalstīt Latvijas daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kuru aprūpē ir bērni ar invaliditāti, Latvijā jau vairāk nekā 500 dažādu nozaru un jomu uzņēmumu pievienojušies “Goda ģimene” apliecības (turpmāk – Apliecība) programmai. Aizvien pieaugot uzņēmumu skaitam, šobrīd programmā iesaistījušies jau teju ikvienas Latvijas novada pašvaldības uzņēmumi, sniedzot atlaides dažādām preču grupām un pakalpojumiem, tostarp atpūtas iespējām novados.

Latvijā apritē ir vairāk nekā 115 000 aktīvu “Goda ģimene” apliecību – teju 51 000 izsniegtas pieaugušajiem, bet vairāk nekā 64 000  bērniem. No tām gandrīz 7 000 izsniegtas 2021. gadā pievienotajai Apliecības jaunajai mērķa grupai – ģimeņu pārstāvjiem, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti.

Šī ir nozīmīga auditorija, kas uzņēmējiem ļauj ne tikai sniegt būtisku pienesumu sabiedrībai, bet vienlaikus arī nodrošina zīmola atpazīstamību.

To apliecina arī 2021. gada nogalē veiktās Apliecības īpašnieku padziļinātās aptaujas rezultāti – gandrīz 65 % respondentu atzinuši, ka Apliecību izmanto vairākas reizes mēnesī. Turklāt 46 % skaidrojuši, ka vidējais ietaupījums ģimenei mēnesī pārsniedzis vismaz 10 EUR.

Jautāti, kam Apliecība visbiežāk tiek izmantota, 62 % respondentu atbildēja, ka regulāri izmanto atlaides ģimenes atpūtai, 57 % valsts nodevu samaksai, 50 % pakalpojumiem, bet 48 % atlaidēm kultūras iestādēs. Tikmēr 34 % aptaujāto skaidroja, ka Apliecības priekšrocības izmanto skaistumam un veselībai, 31 % ēdināšanai, bet 29 % ģimenes izglītībai.

“Esam patiesi gandarīti, ka Apliecības atbalstītāju pulkam pievienojušies ne tikai lielie tirdzniecības ķēžu komersanti, bet aizvien pieaug arī mazo un vidējo uzņēmumu segmenta pārstāvji, tostarp mājražotāji un pat lokālu pakalpojumu sniedzēji. Tas ne tikai dažādo piedāvājumu un paplašina iespējas Latvijas Goda ģimeņu pārstāvjiem saņemt draudzīgākus piedāvājumus reģionālā pārklājuma kontekstā, bet nereti sniedz būtisku pienesumu arī pašiem uzņēmējiem, veicinot viņu pakalpojumu un preču atpazīstamību,” skaidro Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore. “Tādējādi, raugoties no uzņēmumu pārstāvju puses, dalība programmā ir ne tikai sociāli atbildīgs solis, kas neprasa lielus resursu ieguldījumus, bet arī iespēja apgūt jaunu auditoriju, kā rezultātā ieguvēji ir abas puses!”

Kas jādara, lai pieteiktos programmā “Latvijas Goda ģimenes apliecība”?

Sadarbība ir ļoti vienkārša un uzņēmumi, kas vēl nav paguvuši programmai pievienoties, aicināti sazināties ar Sabiedrības integrācijas fondu, rakstot uz e-pastu: [email protected], vai zvanot pa tālruni: 22811021.

Pirms saziņas vērts apdomāt, kādām precēm vai pakalpojumiem uzņēmums ir gatavs sniegt lielāku atlaidi, kā lojalitātes karšu, ja tādas ir, īpašniekiem. Turklāt atlaidei vēlams pārsniegt vismaz 15 % no standarta cenas. Pēcāk kopā ar Sabiedrības integrācijas fonda ekspertiem tiks rasts piemērotākais risinājums, par ko būs jānoslēdz sadarbības līgums. Līguma ietvaros cita starpā tiks paredzētas arī uzņēmuma pakalpojumu vai preču reklāmas iespējas gan vietnē godagimene.lv un sociālajos tīklos, gan arī mobilajā lietotnē “3+ karte”.

Apliecība “Goda ģimene” pienākas visiem ģimenes locekļiem, tostarp bērniem no sešu gadu vecuma, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu, kuri nav sasnieguši 24 gadu vecumu (ja pilngadīgie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību). Programma attiecas arī uz aizbildņiem un audžuģimenēm, kā arī ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu (līdz 24 gadu vecumam), kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa.

Programma “Latvijas Goda ģimeņu apliecība” tiek īstenota kopš 2013. gada. To realizē Sabiedrības integrācijas fonds, un šobrīd programmā iesaistījušies vairāk nekā 500 privātā sektora dalībnieki, bet ik mēnesi programmai pievienojas arvien jauni dalībnieki. Tādējādi apliecību priekšrocības iespējams izmantot ļoti plaši visā Latvijas un nu jau arī Lietuvas un Igaunijas teritorijā.