Kā NEaudzināt bērnus tā, kā to darīja mūsu vecāki?

Autors: Godaģimene.lv, 2020. gada 2. janvāris, 12:56:16
Kā NEaudzināt bērnus tā, kā to darīja mūsu vecāki?

Nevajag uzskatīt, ka cilvēks, kurš audzis disfunkcionālā ģimenē, arī automātiski būs slikts vecāks. Iespējams, viņam būs grūtāk, jo nebūs bijis labais piemērs, no kā mācīties. Tomēr, ja ir iespējams iemācīties ne tik vēlamu bērnu audzināšanas modeli, ir iespējams savu rīcību izvērtēt un mainīt, apgūstot kaut ko pilnīgi citu un atšķirīgu no līdzšinējās dzīves gaitā gūtās pieredzes. Stāsta grāmatu autore un Kalgari Universitātes pasniedzēja Džūdija Arnala (Judy Arnall).


Ikviens varat mainīt savu vecāku bērnu audzināšanas stilu no ne pārāk pieļaujama vai autoritāra uz sadarbības / demokrātiskas audzināšanas stilu. Ieteikumi, kā to izdarīt:

Lielākoties mēs no saviem vecākiem esam iemācījušies kādus rīcības modeļus. Tomēr mēs varam tos mainīt un attīstīt jaunus. Kad mēs apzināmies mūsu nepilnības un apzināti cenšamies mainīt savu izturēšanos, mēs kļūstam par daudz labākiem vecākiem. Un nevajag ļoti pārdzīvot, ja gadās pieļaut kļūdas. Ne velti ir teiciens, ka arī Roma netika uzcelta vienā dienā. Tas ir dabiski, ka arī tad, ja esam iemācījušies kādu jaunu rīcības modeli, stresa situācijā mums ir tendence atgriezties pie saviem vecajiem ieradumiem. Atvainojies un apsoli nākamreiz rīkoties labāk. Katra jauna apņemšanās ir solis tuvāk tam, lai vecie ieradumi tiktu izmainīti uz neatgriešanos.

Avots: www.calgaryschild.com