Lai ģimenisks vasaras saulgriežu laiks

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Vasaras saulgrieži ir vieni no tautas ticējumiem un tradīcijām bagātākajiem svētkiem, kurus pavadīt kopā ar ģimeni. Tas ir laiks, lai ne tikai svinētu un līksmotos, bet arī atgādinātu saviem bērniem senlatviešu ticējumus.

Sveicam visas Latvijas daudzbērnu ģimenes šajā skaistajā laikā!