Atbilstoši aktuālajai situācijai, kad klienti par elektroenerģiju norēķinās pēc Starta un Pamata tarifiem, dāvinājuma apjoms vienai daudzbērnu ģimenei ir aprēķināts kā starpība starp Starta un Pamata tarifu, papildus kompensējot klientam 2400 kWh par Starta tarifu, kas atbilst 84,24 eiro.

Uzņēmums ir daudz jautājumu par to, kāds ir šīs kartes saņemšanas procedūra, tāpēc piedāvājam izlasīt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Kāds ir šī gada atbalsta programmas princips?

Šogad daudzbērnu ģimenēm tiks piešķirta dāvinājuma summa, nevis kWh. Atbalsta apmērs vienai daudzbērnu ģimenei ir 84.24 eiro, kas tiks piešķirta virtuālas (ne plastikāta) dāvanu kartes veidā. Maksājuma summa tiks reģistrēta uz klienta norādīto līgumu.

No cik bērniem Latvijā skaitās daudzbērnu ģimene?

Daudzbērnu ģimene ir ģimene ar 3 vai vairāk bērniem tai skaitā ar audžubērniem vai aizgādībā esošam personām līdz 18 gadu vecumam.

Kā es varu pieteikties daudzbērnu ģimenes atbalstam?

Pieteikties Latvenergo dāvanu kartei var:

1) Elektroniski

Klientu pašapkalpošanās portālā www.e-latvenergo.lv (izmantojot autorizāciju ar internetbanku vai elektronisko ID karti), aizpildot elektronisko "Daudzbērnu ģimeņu pieteikšanās formu";

2) Klātienē

Klientu apkalpošanas centrā, aizpildot pieteikuma veidlapu. Klientu centru adreses varat sadaļā Klientu atbalstam/ Klientu apkalpošanas centri.

Vai portālā www.e-latvenergo.lv pieteikuma formai dāvanu kartes saņemšanai ir nepieciešams pievienot kādus dokumentus?

Nē, elektroniskajai formai nav jāpievieno papildu dokumenti, tikai jānorāda visa pieprasītā informācija.

Man nav iespēju pieteikties dāvanu kartes saņemšanai portālā. www.e-latvenergo.lv Vai Klientu apkalpošanas centrā man ir jāuzrāda kādi dokumenti, kas apliecinātu daudzbērnu ģimenes statusu?

Standarta gadījumā - ja jūsu ģimenē ir 3 vai vairāk nepilngadīgi bērni (vecāki ir bioloģiskie), tad nav nepieciešams iesniegt jebkādus papildu dokumentus, tikai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Darbinieks ievadīs jūsu datus pieteikumā, un pēc datu pārbaudes Jums tiks sniegta atbilde (nosūtīta vēstule) 20 darba dienu laikā uz e- pasta vai pasta adresi, kuru būsiet norādījis pieteikumā. Ja būsiet norādījis trešās personas līguma Nr., tad apstiprinājuma gadījumā šī persona saņems informatīvu vēstuli par dāvinājuma piešķiršanu (atteikuma gadījumā vēstuli saņem tikai pieteicējs).

Nestandarta gadījumā - ja jums ir gan savi bērni un/vai adoptēti, audžuģimenē/aizbildnībā paņemti - dodoties uz Klientu apkalpošanas centru, paņemiet līdzi visus atbilstošos dokumentus - bērnu dzimšanas apliecības, bāriņtiesas lēmumu, ģimenes statusu apliecinošu dokumentu (laulības apliecība, audžuģimenes statusu apliecinošs dokuments) u.tml.

Mūsu ģimene jau kopš 2011. gada regulāri ir saņēmusi atbalstu 2400 kWh starpības kompensāciju daudzbērnu ģimenēm. Vai šogad mēs arī to saņemsim, vai mums kaut kā speciāli ir jāpiesakās?

Ja ģimene vēl joprojām atbilst daudzbērnu ģimenes statusam, tad šogad jūs automātiski saņemsiet sociālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm - virtuālo dāvanu karti 84.24 eiro apmērā. Tā tiks reģistrēta uz Latvenergo līgumu, uz kuru iepriekš tika piešķirta 2400 kWh kompensācija.
Lai saņemtu šo atbalstu, atsevišķi nav jāpiesakās. Par dāvinājuma piešķiršanu mēs nosūtīsim Jums vēstuli (e- pastā vai pastā).

Mūsu ģimenē ir 3 bērni, vecākajam tuvākajā laikā paliks 18 gadi. Vai mana ģimene vēl atbildīs daudzbērnu ģimenes statusam/ var pieteikties atbalstam?

Ģimene ir attiecināma pie daudzbērnu ģimenēm, ja 18 gadi bērnam ir jau šobrīd vai paliks līdz 2014. gada 31. decembrim.

Mūsu ģimenē elektroenerģijas piegādes līgums ir noslēgts uz mana vīra vārda, bet viņš ļoti daudz strādā, tāpēc viņam nebūs laika pieteikties dāvanu kartes saņemšanai? Vai es to varu izdarīt viņa vietā?

Jā, droši varat pieteikties dāvanu kartes saņemšanai portālā www.e-latvenergo.lv vai Latvenergo Klientu apkalpošanas centros. Uz pieteicēja vārda nav obligāti jābūt noslēgtam līgumam. Jums tikai ir jāzina līguma numurs, uz kuru vēlaties saņemt šo dāvanu karti. Pieteikumā var tikt norādīts jebkurš Latvenergo līguma numurs (vīra, vecmammas, apsaimniekotāja u.c.).

Vai pieteikties dāvanu kartei varam gan es, gan mans vīrs?

Dāvanu karte tiek piešķirta vienam daudzbērnu ģimenes pārstāvim. Elektrības dāvanu kartes saņemšanai nevar pieteikties abi vecāki. Ja dāvanu karte ir piešķirta vienam no vecākiem, otram tā tiek atteikta. Pieteikumu veic viens no vecākiem vai bērna aizbildņiem, apliecinot, ka:

  • dzīvo ar bērniem vienā mājsaimniecībā;
  • ir vienojies ar otru vecāku par elektrības dāvanu kartes noformēšanu;
  • piekrīt savu un savu bērnu personas datu apstrādei

Man ir nodibināta jauna ģimene. Ar otru pusīti dzīvojam civillaulībā. Viņam no pirmās laulības ir divi bērni, man no pirmās – viens, vēl mums ir viens kopīgs bērns. Visi 4 bērni dzīvo ar mums un ir nepilngadīgi. Vai mēs varam saņemt dāvanu karti 84.24 eiro?

Diemžēl, šajā gadījumā jūsu ģimene nevar saņemt daudzbērnu ģimenes dāvanu karti, jo jūsu attiecības nav reģistrētas oficiāli. Apvienoto ģimeņu gadījumā laulībai ir jābūt oficiāli reģistrētai un to apliecina, uzrādot laulības apliecību.

Mūsu ģimene īrē dzīvokli, bet līgums par elektrību ir noslēgts uz īpašnieka vārda. Vai mēs varam pieteikties dāvanu kartes 84.24 eiro saņemšanai?

Jā, jūs varat pieteikties dāvanu kartes saņemšanai, pieteikumā norādot apsaimniekotāja līguma numuru un objekta adresi. Gan apstiprinājuma, gan atteikuma gadījumā Jums tiks nosūtīta vēstule uz pieteikumā norādīto e- pasta vai pasta adresi. Arī jūsu apsaimniekotājam vai dzīvokļa īpašniekam apstiprinājuma gadījumā tiks nosūtīta vēstule uz viņa līgumā norādīto pasta vai e- pasta adresi.

Lai daudzbērnu ģimene saņemtu dāvanu karti, nav obligāti jābūt personīgi noslēgtam līgumam ar AS "Latvenergo", pieteikumā var norādīt jebkuras citas personas AS "Latvenergo" līgumu, tai skaitā arī līgumu par objektu, kuru pieteicējs īrē, vai uz dzīvokli, kas ir iekļauts namu apsaimniekotāja kopējā līgumā.

Kā es uzzināšu, vai atbalsts man ir piešķirts?

20 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas gan atteikuma, gan apstiprinājuma gadījumā Jums tiks nosūtīta vēstule uz pieteikumā norādīto e- pasta vai pasta adresi. Ja būsiet norādījis citas personas līguma numuru, tad apstiprinājuma vēstule tiks nosūtīta arī šai personai.