Nākamgad trūcīgās ģimenes saņems pārtikas pakas, saimniecības un higiēnas preces no Eiropas atbalsta fonda

Autors: Godaģimene.lv, 2014. gada 7. augusts, 12:28:06
Nākamgad trūcīgās ģimenes saņems pārtikas pakas, saimniecības un higiēnas preces no Eiropas atbalsta fonda

Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākām personām vadības likumprojektu, tādējādi nodrošinot fonda vadībai nepieciešamo pamata tiesisko regulējumu. 

 

Iepriekšminēto paredz Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumprojekts, kas ceturtdien, 7.augustā, izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē. Likumprojekts vēl jāsaskaņo ar ministrijām, jāapstiprina valdībā un jāpieņem Saeimā. 

 

Likumprojektā noteikti fonda vadībā un īstenošanā iesaistīto institūciju pienākumi un tiesības. Proti, lai nodrošinātu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārvaldību un kontroli, procesā iesaistītas vairākas institūcijas – LM, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) un Finanšu ministrija. LM būs fonda vadošā un sertifikācijas iestāde. Savukārt Finanšu ministrija šī fonda vadības sistēmā darbosies kā revīzijas iestāde.

 

SIF kā sadarbības iestāde veiks partnerorganizāciju (pašvaldību un nevalstisko organizāciju) atlasi. Partnerorganizācijas būs tās, kas izdalīs pārtiku vai preces iedzīvotājiem un īstenos informatīvas, konsultatīvas vai praktiskas sadzīves prasmes veicinošas aktivitātes. SIF atbildībā būs fonda ieviešanas uzraudzība un kontrole.

 

Tāpat SIF organizēs pārtikas un/vai pamata materiālās palīdzības iepirkumu, slēgs līgumus/vienošanās par fonda atbalstīto darbību īstenošanu, piemēram, noteikta skaita un satura pārtikas produktu paku izveidi un to nogādāšanu uz partnerorganizāciju noliktavām. 

 

Atbalsta ietvaros iedzīvotāji varēs saņemt bez maksas pārtiku un/vai pamata materiālo palīdzību - pamata patēriņa preces personīgai lietošanai. Pārtikas pakas saturs un produktu kvalitātes prasības būs noteiktas Ministru kabineta noteikumos. 

 

Plānots, ka palīdzību no Eiropas Atbalsta fonda varēs saņemt par trūcīgām atzītās ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, kurām plānota palīdzība arī ar higiēnas un saimniecības precēm, krīzes (ārkārtas) situācijā nonākušie cilvēki. Cilvēka vai mājsaimniecības atbilstību palīdzības saņemšanai apliecinās pašvaldības sociālā dienesta izziņa.

Pēc tam, kad minētais likumprojekts būs pieņemts Saeimā, LM valdībā iesniegs Ministru kabineta noteikumu projektu par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām īstenošanas kārtību. LM, ievērojot partnerības principu, izstrādās un līdz 2014.gada 1.septembrim EK iesniegs apstiprināšanai darbības programmas projektu fonda īstenošanai. 

 

Ar likumprojektu iespējams iepazīties LM interneta vietnē sadaļā Aktuāli – LM Dokumentu projekti http://www.lm.gov.lv/text/1789.

 

Atgādinām, ka tuvāko septiņu gadu laikā 41,02 miljonus eiro Eiropas Savienības (ES) finansējuma plānots ieguldīt tā saucamo pārtikas paku un cita materiālā atbalsta nodrošināšanai vistrūcīgākajiem iedzīvotājiem. Paredzēts, ka turpmāk līdz šim zināmo pārtikas palīdzības sniegšanu pilnveidos, un cilvēki saņems ne tikai pārtiku, bet arī citu atbalstu materiālā vai pakalpojumu veidā.

 

Trūcīgās ģimenes minēto ES atbalstu varētu saņemt, sākot ar 2015.gadu. Līdzšinējo Eiropas Komisijas (EK) pārtikas palīdzības programmu no 2014.gada aizstās Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām. Tā finansējumu izmantos visas 28 ES dalībvalstis. 

 

Kopumā palīdzības sniegšanai ES dalībvalstīm fondā paredzēti aptuveni 3,8 miljardi eiro. ES sniegtais finansējums būs jāpapildina ar valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā. Katra dalībvalsts 2014.gadā sagatavos un Eiropas Komisijā apstiprināšanai iesniegs septiņu gadu darbības programmu fonda finansējuma izmantošanai vistrūcīgāko iedzīvotāju atbalstam.

 

Fonda regula, kas stājās spēkā 2014.gada 12.martā, paredz, ka nākamo septiņu gadu laikā dalībvalstis varēs plašāk izvēlēties piemērotāko atbalsta veidu trūcīgiem iedzīvotājiem. ES līdzekļus joprojām varēs ieguldīt pārtikas palīdzībā jeb izsniegt tā dēvētās pārtikas pakas trūcīgiem cilvēkiem un ģimenēm. 

 

2014.gada jūnijā Latvijā trūcīgas personas statuss bija spēkā 69 933 iedzīvotājiem.