Nebijis izaicinājums pierāda: nākotnē darbiniekiem vajadzēs būt "universālajiem kareivjiem"

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Pasaules Ekonomikas forums paredz – mūsdienu jaunieši dzīves laikā mainīs profesijas vismaz septiņas reizes, turklāt piecas no šīm profesijām vēl nemaz neeksistē. Kā šodien, 7. novembrī, atklāja Swedbank skolu programmas "Dzīvei gatavs" izaicinājums, kurā četru profesiju pārstāvji samainījās ar darba pienākumiem, nākotnē labam darbiniekam vajadzēs būt "universālajam kareivim". Lai konkurētu darba tirgū, viņiem būs jāprot ātri pielāgoties un risināt problēmas, veikli komunicēt, kā arī jākļūst par tehnoloģiju ekspertiem un jābūt stresa noturīgiem.

"Nav šaubu – prasības pret nākotnes darba ņēmējiem būs augstas! Tehnoloģiju attīstība, robotizācija, strauji mainīgi dzīves apstākļi pieprasīs augsti kvalificētu darba spēku, kas spēj pielāgoties aizvien jauniem izaicinājumiem. Šaura specializācija vienai profesijai var kļūt riskanta, tāpēc ļoti liela loma ir izglītībai, kurā iesaistās ne tikai pedagogi, bet arī darba devēji, palīdzot ienest skolā tās profesionālās dzīves prasmes, ko paši sagaida no saviem topošajiem darbiniekiem," stāsta Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Menģelsone.

20171108122447-53428.jpg

Lai noskaidrotu tās prasmes, kas palīdz apgūt jaunu profesiju un būt konkurētspējīgiem mūsdienu mainīgajā biznesa vidē, četri savas jomas profesionāļi iejutās sev pavisam neierastā profesijā.

Viens no Latvijā vadošajiem dermatologiem, "Derma Clinic Riga" vadītājs Dr. Raimonds Karls uz dienu samainījies ar profesiju ar Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" pilotu Ģirtu Naļivaiko, bet start-up "Vividly" izpilddirektore Gunita Kuļikovska – ar "Iespējamās misijas" ekonomikas skolotāju Antoņinu Ņenaševu. Dienas laikā profesionāļi veica vairākus uzdevumus, sākot ar pacienta pieņemšanu pie ārsta un lidmašīnas nosēdināšanu un beidzot ar ekonomikas stundas vadīšanu skolēniem un uzņēmuma prezentāciju investoriem. Dienas beigās izaicinājuma dalībnieki secināja, ka šādu dienu pārdzīvot viņiem palīdzēja spēja ātri pielāgoties, būt atvērtiem pārmaiņām, labas komunikācijas prasmes un tehnoloģiju lietpratība, prasme risināt kompleksas problēmas, būt stresa noturīgiem, ar līdera dotībām un augstu atbildību par saviem lēmumiem, empātiskiem, analītiskiem, loģiskiem u.c.

20171108123330-31608.jpg


Kā viena no iniciatīvām, kuras ietvaros uzņēmēji jau šobrīd iesaistās izglītībā, pasākumā tika prezentēta Swedbank skolu programma "Dzīvei gatavs", kas ļauj jauniešiem attīstīt 21. gadsimta prasmes un palīdz atbildēt uz jauniešu jautājumu “Kur skolas zināšanas man noderēs reālajā dzīvē?”. "Mēs kā darba devēji esam pārliecināti, ka tieši izglītībā ir meklējams Latvijas ceļš uz izaugsmi, tāpēc radījām skolu programmu "Dzīvei gatavs". Swedbank lektori, vadot mācību stundas Latvijas skolās, ar praktiskiem uzdevumiem no bankas ikdienas cenšas mazināt plaisu starp skolu un reālo, profesionālo dzīvi, ko kā problēmu norāda gan nozares eksperti, gan paši skolēni un viņu vecāki. Vidusskolēniem šajās stundās ir iespēja kļūt gan par vērtspapīru brokeriem, gan kredītspeciālistiem, gan arī iejusties citās finanšu profesijās," vēsta Swedbank korporatīvo attiecību vadītāja Adriāna Kauliņa.

Valsts izglītības satura centra ierosinātā mācību pārmaiņu projekta "Skola 2030" profesionālās pilnveides vecākā eksperte Ance Jaks norāda – skolēna lietpratība jeb kompetence ir cita veida rezultāts, kāds mūsdienās tiek sagaidīts no skolas. Līdztekus zināšanām un izpratnei konkrētās pamatprasmju jomās kā valodas, sociālā un pilsoniskā, kultūras izpratne un māksla, matemātika, saturā tiek iekļauta apzināta mācīšana domāt, radošums, digitālā pratība, sadarbība un citas tā dēvētās caurviju prasmes. Mācīšanas pieejas maiņas mērķis ir panākt, lai skolēni apgūtās zināšanas un prasmes spētu izmantot iepriekš neparedzētās un reālās dzīves situācijās. Dažāda partnerība, tajā skaitā "verot skolu durvis" sadarbībai ar uzņēmējiem, palīdz skolēniem uz praktisku piemēru bāzes saprast, kā zināšanas būs noderīgas darba tirgū.”


Vairāk par jauniešiem nākotnē nepieciešamām prasmēm uzzināt varēs, noskatoties četru video sēriju "Vai esi dzīvei gatavs?", kas no 7. līdz 30. novembrim būs skatāma Swedbank Facebook kontā.