Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā darbojas skolēnu elektroniskā reģistrācija vasaras darbam

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā darbojas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski - katram valsts reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums!


13. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē.
14. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Zemgalē.
15. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Kurzemē.
16. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Vidzemē.
17. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā varēs sākt reģistrēties skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Rīgas reģionā.


Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un filiāļu uzskaitījumu. Ja rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA filiālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā.


Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz šī gada 17.augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno šovasar skolēniem izveidot 6 388 darba vietas.


Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.

Kā informēja Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles pārstāve, darba vietu jau tagad ir palicis maz, tāpēc paļauties tikai uz elektronisku reģistrāciju nevajadzētu. "Ieteiktu izveidot savu CV (piesakies šeit) un aiznest to visiem vēlamajiem potenciālajiem darba devējiem. Pat gadījumā, ja šobrīd brīvu darba vietu nav, jau jūlijā un augustā kāds var atteikties no nodoma strādāt un vieta atbrīvosies."

Ja darba vietu nodrošina NVA, tad to, vai tiek ievērotas darba tiesības, uzrauga aģentūra, bet, ja darbs tiek atrasts individuāli, par darba līgumu slēgšanu un darba drošību jāinteresējas pašiem vecākiem.


Der atcerēties, ka gadījumā, ja darba vietu nodrošina NVA, tad to, vai tiek ievērotas darba tiesības, uzrauga aģentūra, bet, ja darbs tiek atrasts individuāli, par darba līgumu slēgšanu un darba drošību jāinteresējas pašiem vecākiem. Piemēram, 15 gadus vecs jaunietis drīkst strādāt 7 stundas dienā, kā to nosaka Darba likums.

Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

FOTO: Shutterstock.com