Noslēgusies 3+ Ģimenes kartes īpašnieku aptauja

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Sabiedrības integrācijas fonda un pētījumu centra SKDS kopīgi noorganizētā aptauja 3+ Ģimenes karšu īpašnieku vidū ir noslēgusies.

Aptaujā piedalījās vairāk nekā 4300 karšu lietotāju - daudzbērnu ģimeņu pārstāvju. 

Novērtējot 3+ Ģimenes karte sniegto piedāvājumu, absolūtais vairākums jeb 84% pauda apmierinātību, tajā skaitā 39% bija “ļoti apmierināti”, un 45% bija “drīzāk apmierināti”. Kritiski noskaņoti kopumā bija 10%, tajā skaitā 2% “ļoti neapmierināti” un 8% “drīzāk neapmierināti”. 2018.gadā un 2019.gadā veikto aptauju datu salīdzinājums liecina, ka šogad būtiski pieaudzis to respondentu īpatsvars, kur ir “ļoti apmierināti” ar “3+ Ģimenes kartes” sniegto piedāvājumu: 2018.gadā šo atbildi izvēlējās 30%, bet 2019.gadā – 39% kartes lietotāju.

Raksturojot, cik bieži un kādas atlaides izmanto, aptaujātie kopumā visbiežāk norādījuši, ka izmanto atlaides grāmatām, kancelejas precēm (81%), atlaides transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklim (75%), atlaides degvielas uzpildes stacijās (69%), atlaides starpreģionālos transportos (69%) un atlaides tirdzniecībā (bērnu preču, apģērba, apavu u.c. iegāde) (67%).

Aptaujātajiem kartes lietotājiem lūdza arī atzīmēt, kāds ir vidējais ietaupījums mēnesī uz ģimeni, izmantojot 3+ Ģimenes karti. To, ka ietaupījums ir neliels, līdz 5 EUR, norādīja 14% aptaujāto. Biežāk aptaujātie norādīja, ka ietaupījums uz ģimeni mēnesī ir 6-10 EUR (15%) vai 11-20 EUR (16%). Vairāk nekā 1/3 karšu lietotāju (35%) nosauca summas, kas lielākas par 20 EUR, tajā skaitā 12% norādīja atbildi 21-30 EUR, 11% – atbildi 31-50 EUR, 6% – atbildi 51-80 EUR, 3% – atbildi 81-100 EUR, bet 3% atbildēja, ka ietaupījums ir vairāk par 100 EUR vidēji mēnesī uz ģimeni.

Salīdzinot 2018.gadā un 2019.gadā veikto aptauju datus, var konstatēt, ka šogad vairāk cilvēki norādīja uz intensīvāku 3+ Ģimenes kartes izmantošanu. Lai gan joprojām visbiežāk karti izmanto vecāki, visvairāk pieaudzis tieši to respondentu īpatsvars, kur norāda, ka bērni vieni paši izmanto savas kartes. Pieaudzis arī to gadījumu īpatsvars, kad vismaz vairākas reizes mēnesī vecāki izmanto karti kopā ar bērniem.

Sabiedrības integrācijas fonds ļoti nopietni izskata visas aptaujas dalībnieku atbildes un plāno ņemt vērā izteikto kritiku un ierosinājumus programmas tālākā attīstībā, kā arī izsaka pateicību tiem, kuri novērtē ieguldīto darbu un līdzšinējos centienus uzlabot pieteikšanās procesu 3+ Ģimenes kartei un tās lietošanas ērtumu un daudzveidību.

20190730160814-33223.jpg