Noteiktas Latvijas labākās lielās, mazās skolas un ģimnāzijas

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Ata Kronvalda fonds ir noteicis jauno, 2018./2019.mācību gada skolu reitingu “Lielā Pūce”*. Šogad reitingā ir iekļautas 27 valsts ģimnāzijas, 74 “lielās” skolas un 144 “mazās” skolas.


Šogad lielo skolu grupā reitinga augšgalā ir:

 • Daugavpils Krievu vidusskola – licejs,
 • Rīgas Klasiskā ģimnāzija,
 • Rīgas franču licejs,
 • Tukuma Raiņa ģimnāzija
 • Rīgas 10. vidusskola.

Daugavpils Krievu vidusskola – licejs katru gadu parāda lielisku sniegumu, ierindojoties topa augšgalā un esot starp labākajām skolām Latvijā, šogad jau piekto gadu pēc kārtas pierādot savu izcilību. Liels kāpums reitingā šogad ir Tukuma Raiņa ģimnāzijai un Rīgas 10. vidusskolai, kuras gan ik gadus ir iekļautas topā, bet šogad šīs skolas, salīdzinoši ar 2018. gada reitingu, pakāpās attiecīgi no 25 vietas un 21. vietas uz topa augšgalu. Arī Rīgas franču licejs mērķtiecīgi pilnveido darbu ar talantīgajiem skolēniem un pakāpies no 10.vietas uz trešo vietu šogad.


Mazo skolu grupā reitinga augšgalā ir:

 • RTU Inženierzinātņu vidusskola,
 • Rudzātu vidusskola,
 • Jaunsilavas pamatskola,
 • Valdemārpils vidusskola,
 • Rīgas 33. vidusskola.

RTU Inženierzinātņu vidusskolas sniegumu veicina augsti kvalificētiem mācību spēki, lieliska mācību tehniskā bāze, kā arī motivēti un mērķtiecīgi skolēni. Pārējās skolas ir parādījušas lielu papildus izglītības sniegumu, jo viņu kāpums reitingā ir ļoti augsts, attiecīgi salīdzinoši ar 2018.gada reitingu no 14., 20., 51. un 53. vietas.

Valsts ģimnāziju reitinga augšgalā ir :

 • Rīgas valsts 1.ģimnāzija,
 • Āgenskalna valsts ģimnāzija,
 • Rīgas valsts 2. ģimnāzija,
 • Cēsu valsts ģimnāzija,
 • Rēzeknes valsts 1.ģimnāzija.

Šo skolu mērķtiecīgais un profesionālais darbs ir atspoguļojies jau citu gadu reitingos ar stabilu atrašanos lielo skolu top grupā.
Sīkāku informāciju par Latvijas skolu reitingu 2018./2019. mācību gadā skatieties šeit.

Ata Kronvalda fonda padomes priekšsēdētāja Iveta Ķestere: “Ata Kronvalda fonda veiktais skolu reitings atklāj vairākus stāstus – par to, ka mums ir daudz talantīgu bērnu un skolotāju, kas prot šos talantus atraisīt un ikdienas darbā izkopt; par to, ka panākumu pamatā ir pozitīva attieksme, zinātkāre un emocionāla gatavība mainīt sevi un citus, par to, ka ikviens jauns mācību gads piedāvā atkal jaunas iespējas. Paldies skolu pedagoģiskajiem kolektīviem, kuri dod iespēju skolēniem savus talantus publiski apliecināt, tā veidojot gan savas skolas, gan novada, gan visas Latvijas prestižu Eiropas intelektuālajā vidē.”

“Šogad esam atskatījušies arī uz valsts politiku attiecībā pret zinību nozīmes popularizēšanu. Kaut ekonomikā esam paziņojuši par tehnoloģiju un informatīvo zinātņu prioritāti, tomēr valsts ziņnešos to neredzam. Uzskatām, ka zinātnes nozīmības popularizēšana un gan topošo, gan esošo zinātnieku un speciālistu sasniegumu popularizēšana iekļaujama vismaz tik pat lielā apmērā kā sports visos Latvijas valsts televīzijas un radio kanālos,” fonda prezidents Henriks Danusēvičs.

Par Ata Kronvalda fondu un „Lielās Pūces”balvu
Ata Kronvalda fonds ir nodibinājums, kura uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Fonda darbība aizsākās jau 1988. gadā un tā dibinātāji bija Izglītības ministrija, Jauno zinātnieku un speciālistu padome, jaunatnes uzņēmums „Kontakts,” kā arī virkne jauno zinātnieku un pedagogu (skolēnu nometnes „Alfa” rīkotāju). 1993.gadā Fonds tika oficiāli reģistrēts un tā prezidents ir Henriks Danusēvičs (Latvijas Tirdzniecības institūta padomes priekšsēdētājs). Šobrīd Fonda padomes priekšsēdētāja ir Latvijas Universitātes profesore Iveta Ķestere. Fonda padomē ir iekļauti dažādu nozaru (tai skaitā fizikas, ķīmijas, bioloģijas, informātikas, pedagoģijas) izcili pārstāvji, tai skaitā ķīmiķis Jānis Švirksts, biologs Jānis Liepiņš, ģeogrāfs Uldis Klepers, matemātiķis Andris Ambainis, fiziķis Vjačeslavs Kaščejevs.

*Skolu reitingu veido, balstoties uz skolēnu rezultātiem valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu zinātniskās biedrības konferencēs un citās valsts mēroga zinību sacensībās. „Lielās Pūces” mērķis ir sekmēt skolu aktivitāti skolēnu talantu attīstīšanā un dot vecākiem objektīvu informāciju par skolu pieredzi un/vai iespējām talantīgo skolēnu spēju izkopšanā.