Pašvaldību piedāvātais atbalsts ģimenēm, gaidot mācību gada sākumu

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Tuvojoties skolas gadam, daudzas Latvijas pašvaldības finansiāli un materiāli atbalsta ģimenes un jaunos skolēnus. Lielākoties atbalstu saņem trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes vai arī pirmklasnieki, kas uzsāk skolas gaitas.

 • Ādažu novadā pabalstu skolas piederumu iegādei no 42.69 – 128,06 euro apmērā atkarībā no bērnu skaita ģimenē var saņemt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēnu vecāki.
 • Baldones novadā atbalstu mācību līdzekļu iegādei var saņemt daudzbērnu ģimenes līdz 35,57 eiro par bērnu. Trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu atbalstam izmaksā pabalstu arī bērniem, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
 • Balvu novadā pabalstu 10% gadā no MK noteiktās minimālās mēnešalgas saņem trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērni, kā arī bērni ar invaliditāti, kuri pirmsskolas izglītības iestādēs apgūst 5 un 6 gadus veco bērnu pirmsskolas apmācību programmu vai apmeklē Balvu novada mācību iestādes.
 • Uzsākot mācības 1. klasē Brocēnos deklarētie bērni saņem dāvanu karti 15 euro vērtībā grāmatnīcā.
 • Carnikavas novadā Sociālais dienests reizi gadā piešķir 60 eiro vienam bērnam mācību grāmatu, kancelejas preču iegādei. Pabalstu var pieprasīt reizi gadā laika periodā no 1. jūlija līdz 30. novembrim.
 • Cēsīs pabalsts mācību piederumu iegādei 25 euro apmērā pienākas katram trūcīgo ģimeņu bērniem. Maznodrošinātu ģimeņu bērniem reizi gadā pienākas dāvanu kartes 20 euro vērtībā mācību materiālu iegādei. Daudzbērnu ģimeņu bērniem, uzsākot mācības 1.klasē, piešķir 20 mācību līdzekļu iegādei.
 • Cesvainē trūcīgo ģimeņu pirmklasniekiem tiek izmaksāts vienreizējs pabalsts 42,69 eiro apmērā.
 • Garkalnes novadā vienreizējs pabalsts 43 eiro apmērā tiek izmaksāts bērniem no trūcīgām un no daudzbērnu ģimenēm, maznodrošinātu ģimeņu bērni saņem vienreizēju pabalstu 21 eiro apmērā.
 • Iecavas novadā, mācību gadu sagaidot, trūcīgām ģimenēm par katru skolēnu izmaksā 70 eiro.
 • Krustpils novadā tiesības saņemt pabalstu bērna izglītībai ir to ģimeņu bērniem, kuri uzsāk mācības pirmo reizi 1. klasē. Pabalsta apmērs ir 100 eiro. Turklāt katram daudzbērnu ģimenes bērnam, aizbildnībā vai audžuģimenē ievietotam bērnam, uzsākot skolas gaitas, pienākas pabalsts 20 eiro apmērā.
 • Liepājas pilsētā akcijas „Skolas soma” ietvaros sākot no 2.klases par katru skolas vecuma bērnu izmaksā 20 euro lielu pabalstu daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kurām laika posmā no kārtējā kalendārā gada 1.jūlija līdz 30.septembrim ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam. Pirmklasniekiem pienākas pabalsts 30 euro apmērā.
 • Madonas novadā uz pabalstu mācību uzsākšanai skolā var pretendēt ģimenes, kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenes.
 • Pabalsts, uzsākot mācības, pienākas arī Pļaviņu novada pirmklasniekiem. Apjoms – 70 eiro, savukārt uzsākot mācības 10.klasē, tiek izmaksāts pabalsts 140 eiro apmērā.
 • Vecumnieku novads izmaksā pabalstu 15 eiro apmērā ģimenēm, kurās bērns uzsāk mācības 1.klasē.
 • Rīgas domes Labklājības departaments aicina rīdziniekus iesniegt iesniegumus pabalstam izglītības ieguves atbalstam. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm, kuras deklarējušas savu pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas, un kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 192.09 eiro katram ģimenes loceklim. Pabalsta apmērs 35.57 eiro euro katram skolniekam. Pieteikšanās līdz 31. oktobrim.

Raksts sagatavots, pamatojoties uz pašvaldību pārstāvju iesūtīto informāciju 2016. gada pavasarī. Lai uzzinātu detalizētāku kārtību pabalstu saņemšanai, lūgums vērsties pašvaldības sociālajā dienestā.

 

Šeit apkopota tikai daļa pašvaldību, kas saviem iedzīvotājiem piedāvā materiālu atbalstu, bērniem uzsākot skolas gaitas. Ja Jums ir informācija par kādu šeit neminētu pašvaldību, padalieties komentāros!