Piesakies daudzbērnu ģimenes kartei – Latvijas Goda ģimenes apliecībai “3+ Ģimenes karte”! Video pamācība

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm. Tā sniedz iespēju saņemt atlaides valsts un privātajos uzņēmumos visā Latvijā, kas ir pievienojušies šai daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmai. Vienlaikus karte ir apliecinošs dokuments, ka ģimenē aug trīs vai vairāk bērnu. Uzņēmumu, kuri piedāvā atlaides, saraksts ir ievietots “3+ Ģimenes kartes” oficiālajā mājaslapā www.godagimene.lv. Šajā vietnē, aizpildot iesnieguma veidlapu, var arī pieteikties kartei, kā arī uzzināt dažādu daudzbērnu ģimenēm aktuālu informāciju.

Cik daudz kartes lietotāju ir un kas to var saņemt?

Uz šo brīdi ir ap 17 000 “3+ Ģimenes kartes” lietotāju visā Latvijā. Karti var saņemt personas, kuras pašas vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas. No šā gada kartei var pieteikties daudzbērnu ģimeņu vecāki, kuru ģimenē aug bērni līdz pat 24 gadu vecumam, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Par bērniem no 18 līdz 24 gadu vecumam, piesakoties kartei, jāpievieno izziņas no mācību iestādes, kur viņi mācās. Izziņas var pievienot, aizpildot iesniegumu.

Bērnu vecāka, kas piesakās kartei, un viņa bērnu dzīvesvietai ir jābūt deklarētai Latvijas Republikā (izņemot, ja bērni mācās ārzemēs). Karti drīkst izmantot arī bērni, kuri norādīti uz kartes, vienlaikus uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pieteikties kartei var abi vecāki.

Kā var pieteikties kartei?

Lai pieteiktos kartei, ir jāaizpilda iesniegums interneta vietnē www.godagimene.lv, sadaļā Piesakies kartei”. Jaunai kartei jāpiesakās, ja beidzies iepriekšējās kartes derīguma termiņš, jo pa šo laiku ģimenē var būt notikušas kādas izmaiņas, piemēram, piedzimis vēl kāds bērns, sākuši mācīties pilngadīgie bērni, tāpēc kartes derīguma termiņš automātiski netiek pagarināts. Kartes derīguma termiņš ir norādīts kartes otrā pusē, un tam jāpievērš uzmanība, lai laikus saņemtu jaunu karti, jo, piemēram, kartes ar derīguma termiņu līdz 31/12/2015 no 2017. gada 1. janvāra vairs nebūs derīgas, bet jaunas kartes izsniegšana var aizņemt līdz pat 45 dienām.

Ja personai nav pieejas internetam vai nav bankas kartes, iesnieguma veidlapu iespējams aizpildīt arī papīra formātā Sabiedrības integrācijas fonda birojā Rīgā, Aspazijas bulvārī 24, 3. stāvā.

Kur var izmantot karti?

Uzrādot karti, atlaides var saņemt uzņēmumos, kas pievienojušies daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmai un piedāvā lētāk iegādāties savas preces vai pakalpojumus. Atlaides šobrīd piedāvā kopumā vairāk nekā 110 valsts, pašvaldību un privātie uzņēmumi visā Latvijā, un programmai arvien pievienojas jauni uzņēmumi no Rīgas un Latvijas reģioniem. Uzņēmēju iesaistīšanās programmā ir brīvprātīga, tāpēc arī atlaides ir no 5% līdz 50% un vairāk, atkarībā no uzņēmuma lieluma un iespējām atbalstīt ģimenes. Ar pilnu sarakstu par atlaidēm visos uzņēmumos var iepazīties interneta vietnē www.godagimene.lv.

Vai ir plānoti kādi jaunumi programmā nākamajā gadā?

Programmas ietvaros tiek strādāts pie programmas mājaslapas funkcionalitātes uzlabošanas, lai uzņēmumu piedāvātās atlaides būtu pārskatāmākas un atbilstošas mūsdienu virtuālo tehnoloģiju prasībām. Ar īsu kopsavilkumu par Goda ģimeņu atbalsta programmu “3+ Ģimenes karte” var iepazīties pievienotajā video.

Video pamācība kā pieteikties "3+ Ģimenes kartei" ar subtitriem angļu valodā: NOSKATIES ŠEIT

Video pamācība kā pieteikties "3+ Ģimenes kartei" ar subtitriem krievu valodā: NOSKATIES ŠEIT