Saņemts desmittūkstošais iesniegums

Autors: Godaģimene.lv, 2018. gada 12. jūlijs, 12:13:42
Saņemts desmittūkstošais iesniegums

2018.gada 10.jūlijā, kopš jaunās "Karšu iesniegumu datu sistēmas" (KIDS) ieviešanas, saņemts 10 000 - šais iesniegums. Iespaidīgi! No 2017.gada 25.oktobra līdz š.g. 10.jūlijam saņemti 10 045 iesniegumi. Uz šo brīdi pavisam izsniegtas teju 25000 vecāku un 11000 bērnu 3+ Ģimenes kartes! Vidēji ik divas nedēļas tiek saņemti 450 iesniegumi. Ar kartes piešķiršanas nosacījumiem var iepazīties šeit

Kopumā no 2016.gada saņemti 31275 iesniegumi, izsniegtas 28365 vecāku un 11267 bērnu kartes. 

Ikgadu, veicot aptauju par kartes lietošanu, secinām, ka kartes lietotāju aktivitāte, aizpildot anketu nav liela, piemēram, 2015.gadā aptaujā piedalījās 3192 personas, 2016 - 1520, 2017.gadā 3837 personas aizpildījušas anketu.

Uz jautājumu "Cik apmierināts/a Jūs esat ar 3+ Ģimenes kartes sniegto piedāvājumu", secinām, ka caurmērā kartes lietotāji ir apmierināti ar kartes piedāvājumu, jo 2015.gadā tika izsniegtas 11359 personām kartes, no kurām 28%, kas piedalījās aptaujā 93,8% norādīja ka ir apmierināti ar piedāvājumu. 2016.gada izsniegtas 11542 kartes un aptaujā piedalījās, tikai 13% no visiem kartes lietotājiem un 92,2% no tiem bija atzīmējuši, ka ir apmierināti ar kartes sniegto piedāvājumu. Savukārt, 2017.gadā kopā izniegtas 11913 kartes, aptaujā no visiem karšu lietotājiem piedalījās 32% jeb 3837 personas. No tiem 81% ir norādījis ka kopumā ir apmierināti ar kartes piedāvājumu (1.attēls).

20180712113143-17625.jpg 1.attēls

Aptaujas laikā vēlējāmies noskaidrot, cik tad bieži personas izmanto kartes un pēc rezultātiem varam spriest, ka pieeug karšu lietošanas biežums "Vairākas reizes nedēļā", salīdzinoši ar 2016.gadu, kad no visiem respondentiem tikai nepilni 10% bija norādīijuši, ka karti izmanto vairākas reizes nedēļa (2.att.). Savukārt, 2017.gadā jau 13% norāda, ka to izmanto biežāk kā reizi nedēļā. 

20180712113440-49412.jpg 2.attēls

Ja runājam par kartes sniegtā ietaupījuma apjomu mēnesī, protams, mēs priecātos, ja tas būtu lielāks, 2017.gadā 48% norāda, ka ietaupījums ir 20 EUR mēnesī, 14% norādījuši ka robežās no 21 līdz 50 EUR mēnesī, bet 51 Eur un vairāk teju 2% (3.att.). 

20180712120211-37310.jpg 3.attēls

Programmā uz šo brīdi iesaistījušies vairāk kā 260 dažādi uzņēmumi, muzeji un valsts akciju sabiedrības, tāpat jau šobrīd valsts piedāvā: 25% atlaidi reģionālajā sabiedriskajā transportā, maksājot ikgadējo transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli - 50%, valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, piemērojot 0,5% valsts nodevas likmei.

Ir aizsākti citi atvieglojumu procesi un uzrunāti lielie uzņēmēji, kuru atlaides varētu iepriecināt vismaz daļu daudzbēnu ģimenes. Mēs esam pacietīgi un lēniem soļiem virzamies uz priekšu, kā kādu laiku atpkaļ mums teica kāds 3+ Ģimenes kartes īpašnieks - viss kas lēnu nāk, labi nāk.

Liels paldies visiem atbalsta programmas dalībniekiem!