Scenārijs "ģimenes diena" grupai Magonītes

Godaģimene.lv Godaģimene.lv


2016. gada. 12. Maijs plkst: 15:15
Bērni viens aiz otra ienāk zālē un sastājas pusaplī, fonā skan mūzika.
Inese: Neviena valoda nespēj izteikt to spēku, skaistumu un varonību, kas piemīt mātes mīlestībai.
Bērni: Tu mīļā, mīļā māmiņa
Es tevi mīlu kā nevienu
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu.
Rotaļdeja: “Mazās pīlītes”
Audzinātāja jautā bērniem: kas mums bērni pēc ziemas pamodušies un kokos skaisti zied?
Bērni atbild: putniņi.
Audzinātāja aicina bērnus uzdziedāt dziesmiņu.
Dziesmiņa “Mazie putniņi”
Audzinātāja jautā bērniem: kur putniņi dzīvo?
Bērni atbild: putni dzīvo būrītī.
Audzinātāja aicina bērnus uztaisīt putniņiem būrīti.
Būrīša taisīšana
Elīna: Uz visas pasaules ir tik daudz mammas
un viņas visas ir īpašas, mīļas un labas,
bet tomēr vislabākā ir katram sava vienīgā!!!
Otra audzinātāja no bērniem paņem āmurīšus un bērni sastājas pa pāriem lielā aplī.
Dziesma: “Kas manim kaitēja putniņam būt?”
Ilze: Berni ko mamma ada vakaros un kas silda mūsu kājas ? Bērni atbild : zeķes. Nu tad satīsim mēs visi lielu kamolīti.
Deja: “Kamolītis”
Bērni sastājas pusaplī

20160523153646-81357.jpg
Bērni:
Mīļo, mīļo māmuliņ
Paldies tev par visu
Paldies par buču
Ko no rītiem man sniedz,
Paldies par smaidu.
BĒRNI DODAS APSVEIKT MAMMAS AR PAŠAUDZĒTIEM ZIEDIEM! Bērni ar saviem vecākiem tiek aicināti uz kopīgu rotaļu “Putniņdeja”.

“Putniņdeja”.
Audzinātājas pasaka paldies vecākiem, ka atnāca.

Iesūtīja: Liepājas Kristīgā pirmsskolas izglītības iestāde, 8. grupiņa "Magonītes", udzinātāja Elīna Zernevica.

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.