Scenārijs: „Pa baltu, baltu taciņu, lūk, bērnu dienas iet...”

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

 

Zālē vecāki, ciemiņi
Skanot mūzikai, zālē ienāk skolotājas, bērni, skolotāja palīgs

Skolotājas, skolotāja palīgs skaita dzejoli
Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur pavasari gaišzili,
Kur pirmie sniegpulksteņi
Izrotā pasaku pili.

Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur jautri gavilē smieklu zvani
Un čaklās darba bites
Krāšņās ziedu pļavās apsveic tevi.

Jūs nākat no bērnības zemes,
Kur saule sirsniņā krājas
Un mīlestība maigi
Apņem bērnus un mājas.

DZIESMA „BĒRNĪBAS SALA”
Bērni apsēžas
Skolotāja
Bērniņ, mazā baltā, dvēselīt!
Tu kā trauslais asniņš vēlies saulei uzsmaidīt,
Kā mums tavu sirsniņu sasildīt,
Kādā gaismā tavu dzīvi ievadīt?

Skolotāja – Vai jūs vecāki atceraties? Viss reiz sākās no mīlestības, kad pirms 7 gadiem visu galvā risinājās domas – kas būs, puisītis vai meitenīte? Jūs varat būt laimīgi, ka tieši viņi jūs izvēlējās par saviem vecākiem.
Un tad notika brīnums – apaļi kā pipari, mazi kā ķipari, sāka tipināt mazi bērneļi, mammai un tētim pie rokas pieķērušies. Tā nu jūs nokļuvāt pie mums. Kā sauc šo zemi?

Bērni
Šī zeme ir taureņa spārns- krāsaina, krāsaina.
Šī zeme ir pasaka neizlasīta – noslēpumaina, noslēpumaina.
Šī zeme ir bērni šūpolēs – priecīgi, priecīgi.
Šī zeme ir pļava vasarā- raiba, raiba.
Šī zeme ir debess virs galvas, saule, zvaigznes un rasa.
Šī zeme ir laimīgā zeme, kur katram bērnam dzīvot ir ļauts.

DZIESMA „LAIMĪGĀ ZEME”

Skolotāja
Septiņkrāsu varavīksne līkst
Pāri ābelēm ar vaigiem sārti baltiem
Gaismu sijā saules zelta siets,
Ļaujot pļavās uzplaukt ziediem kautriem.
Un mēs droši varam teikt – ir tikai viena –
Brīnumpasaule, kur skaista katra diena.

Skolotāja - Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, kas aug un attīstās pēc viņu pašu vien zināmiem un nesatricināmiem likumiem. Sapņojiet par savu bērnu nākotni, jo viss, kas dzīvē skaists, tik ļoti saistās ar viņiem.
Bērni
Es esmu mazs un lielie teic,
Ka nedrīkst šo un to,
Un galu galā izrādās,
Ka nedrīkst it neko.
Es esmu mazs, bet toties man
Ir mazu prieku daudz.

Un tad es lieliem jautāju:
Kāpēc ir tas un tas?
Tad viņi teic – tu nezini,
Jo tu vēl esi mazs.

Bet man jau sen ir zināms viss,
Ko lielie nenojauš...
Ka arī es reiz būšu liels,
Tas vienkārši tiem skauž.

Es esmu mazs un kas par to -
Ir visiem zināms tas.
Ka arī es reiz būšu liels,
Bet lielais nebūs mazs.

Skolotāja
Tu biji kā no olas šķīlies cālītis,
Kurš knābīti ir ziņkārībā atvēris,
Kas trauc uz ligzdas malu ne aiz ļaunas spīts,
Bet tādēļ, ka viss nezināms un miglā tīts.

Skolotāja – Katra diena slēpj sevī iespējas, pārsteigumus un jautājumus, kurus izdodas atklāt, izzināt un izmantot.

Bērni
Par kāpēcīti mani sauc
Un tas ir tikai tāpēc,
Ka zināt gribu ļoti daudz,
Un vienmēr saku – kāpēc?

Cik plati skudras soļi,
Cik sver strauta gultnes oļi?
Cik garas spāres kājas,
Kur cielaviņai mājas?

Cik zirneklītim bērnu?
Cik mežā ligzdu pērnu?
Kur sienāzīša stīgas?
Kur ziemo bezdelīgas?

Cik dziļa lapsas ala?
Cik tālu debess mala?
Cik Meža mātei gadu?
Cik dzeguzītei radu?

Kas zin atbildi kaut vienu –
Lai ir priecīgs visu dienu!

DZIESMA „VAI TU ZINI?”

Skolotāja
Starp dzīvības ceļiem daudziem,
Bērns, arī tavējais sākts.
Kur ziedu un tauriņu prieku
Pa bērnības taciņām vākt.

Skolotāja – Bērnības laiks mirdz un zied daudzās krāsās. No agrajā rītā sakļautajām lapiņām, kas nes sevī dzirkstošu rasas lāsi, tas ir kļuvis par milzīgu, zaigojošu sauli, kas atspoguļo visu bērnības dienu mainīgo debesi un krāsu pasauli.

Bērni
Tu, bērnība, mana,
Sirdij tik tuva un mīļa.
Tu, baskāje mazā,
Sārtvaidze draiskā.

Ar izbrīnā ieplestām acīm,
Tik zilām kā debesu zilgme.
Ar smaidā pavērtām lūpām,
Kas smaržo pēc zemenēm saldām.

Ar ziedu vainagu galvā,
Tu sēdi pieneņu pļavā.
Tur bites klusi san,
Un sienāžu vijoles skan.
Tur vējiņš matus man jauc
Un tauriņi rotaļās sauc.

DZIESMA „ IZDZIEDAM SAULI”
Skolotāja
Kaut kur ir pļava-
Viena vienīgā pasaulē – tava!
Naktī viņa sapņos smaržo
Un rītos vēl ilgi uz lūpām
Jūtu medus garšu.

Skolotāja – Šis ceļš, kas tik trausls, ved jūs caur bērnības dienu taku – caur saules apmirdzētu , rīta rasas samērcētu zāli, caur skanīgiem smiekliem un zilām debesīm pa zaļo zālīti, cauri parkam, kur barojāt gulbjus un pīles.....līdz savu sapņu dāvāšanai debesīm.
Bērni
Manās bērnības pļavās
Skudras un sienāži ganās ,
Klusi smilgas san vējā
Un zilie zvaniņi zvana.

Manās bērnības pļavās
Baltos mākoņos lūkoties ļauts
Un dardedzes krāsainās skavās
Čalo mans sapņu strauts.
Skolotāja palīgs – Bērnu sapņi ir kā putni debesīs – skaisti un netverami. Bet ja ceri, sapņo, ilgojies un esi pacietīgs, tad viss kļūst iespējams.

DZIESMA „NO MIEGA ŠĪ IR JĀMOSTAS”
Skolotāja
Bērniņ, mazā baltā, dvēselīt,
Mācies tumsai cauri labo gaismu saskatīt.
Mācies ļauno prom ar mīlu dzīt,
Mācies citiem vairāk dot, ne pieprasīt.

Skolotāja – Bērnība – tas ir laiks no piedzimšanas līdz brīdim, kad pasaule liek mums kļūt pieaugušiem. Tas ir laiks, kad ir pirmās apzinātās atmiņas, kad ir vēlēšanās mācīties, iepazīt un iemīlēt visu, kas mums apkārt, kas mūs ietekmē.

Katrs bērns skaita 1 rindiņu
No cīruļa es dziedāt mācīšos,
No purva bērza augt, no liepām ziedēt,
No rīta ausmas – tumšas domas kliedēt.
No darba bites strādāt mācīšos,
No lauka ziediem – dāvāt citiem prieku,
No akmens – klusēt, neteikt vārdu lieku.
No avota kļūt skaidram mācīšos,
No torņa smailēm- lepni augšup celties,
No kalnu grēdām – druskās nesašķelties.
No rudzu asna drosmi mācīšos,
No ziemeļzvaigznes – patstāvību cietu,
No gāju putniem – mīlēt dzimto vietu.
No kalnu strauta steigties mācīšos,
No kalna priedes – neliekties nevienam.
No puķes pumpurus vērt mācīšos,
No varavīksnes daudzkrāsainu tiltu celt.
No māmiņas es šūpļa dziesmu mācīšos,
No tēta- drošsirdīgam būt un vējā nesaliekties.
No vectētiņa, vecmāmiņas labestību mācīšos,
No saules – gaišumu dot katrai dienai.

DZIESMA „ TIE ESAM MĒS...”
Skolotāja
Ej, mazo, Sprīdīt, saules taku
Tev baltas dienas pretī skries.
Būs vienmēr tavi mīļie blakus
Un ceļš pret kalnu vienmēr ies.

Skolotāja – Paldies vecākiem par atsaucību, iejūtību, izturību un sapratni, jo šis laiks arī jums bija spēļu, rotaļu un mācību laiks kopā ar saviem bērniem. Jūsu bērni aizvērs bērnudārza durvis un spers soli tālākam, bet jau grūtākam, atbildīgākam ceļa posmam – skolai. Bet šodien pakavēsimies vēl nedaudz bērnībā un atmiņās, kad drošākais patvērums bija vecāku gādīgās rokas, kas prata noglāstīt un samīļot.
Bērni
Divi mīļi acu pāri tā kā zvaigznes spīd.
Divi mīļi acu pāri grib tev pasacīt.

Tēti, tēti, kur tu esi, tevi saucu es.
Stiprāka par tevi nava man uz pasaules.
Tēti, tēti, kur tu paliec, nāc un mani nes,
Tu man viens tik tētis esi - uz šīs pasaules.

Vakaros, kad miedziņš tālu, lūdzu māmuliņu,
Stāstīt manim garu, mīļu, gaišu pasaciņu.
Dziedi, māmiņ, šūpļa dziesmu - to, par saules dienu.
Noliec pagalvī man siltu, viņas staru vienu.

DZIESMA „DOD, DIEVIŅI...”

Skolotāja
Laiks ir pienācis un jāsāk lidot,
Spārni briest un vēju sevī krāj.
Ņemsim līdzi sirdij pašā vidū
Atmiņas, kas tā kā tauriņš māj.
Skolotāja – Kad jūs būsiet kļuvuši lieli, jūs atmiņās brauksiet ciemos uz tālo bērnības zemi, kur atkal sastapsiet savus bērnības draugus, sapņus, domas. Varbūt jūs atnāksiet arī pie mums. Mēs tiksimies un mums būs interesanti uzzināt – vai jūsu bērnības sapņi ir piepildījušies.
Bērni
Kad ābeļziedos saule smejas
Un dārzos tulpju krāsas auž.
Mazliet mums bēdīgas ir sejas,
Par šķiršanos šī diena pauž.

No bērnudārza projām ejot,
Kā taurenis uz pleca būs.
Mums atmiņas par visu labo,
Kad kopā bijām – mēs un jūs.

DZIESMA „ SATIKSIMIES VĒLREIZ”
( solo Līva L., Marianna, Elizabete O.)

Skolotāja
Ļauj krāsu rotaļām vēl sirdī ziedēt,
Kaut dzīves vēji jaunas dzirkstis sēj.
Liec sajust sev, ka tālāk dzīvē ejot
No bērnu dienu sapņiem projām neaizej.

Skolotāja palīgs – Jūsu bērnības dienas iet rokās kā draudzenes sadevušās – iet viegliem soļiem pāri ziedu klātajām pļavām, iet tālāk – plašajā pasaulē.
Skolotāja – Daļa no tām paliek pie mums „Sprīdītī”, daļu paņems skola, bet tad jau jūs būsiet par solīti tālāk no savas bērnības.

 

Iesūtījusi: Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādes "Sprīdītis" 4.grupas bērni, skolotājas, skolotāja palīgs Ilze Holla

Foto: Shutterstock.com

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.