Scenārijs "Pasaka par Šūpuļdziesmu"

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Darbojas:

Šūpuļdziesma;
Puķes: rudzupuķes, pienenes
Vardītes
Bite
Pele
Zaķi
Vējš
Skudras
Taurenīši
Suns

Bērni ienāk zālē un nostājās puslokā.

20160523173103-32353.jpg

Dzied dziesmu „Svētku dziesma”

Šūpuļdziesma. Paldies par saldajiem sapnīšiem. Vai es esmu Jūsu dziesma?

Rudzupuķe. Mēs esam puķes, mēs nedziedam, bet plaukstam un dodam medu bitēm un mājas kukaiņiem.
Rudzupuķe gleznainā
Zaļām lapu plezniņām
Maigi zilā podziņa
Vidū zelta odziņa

Pienenes Pienenītes, pienenītes
Sēd uz zaļas pakalnītes
Iet garām mīļā saule
Dod visām laburītu
Pienenītes, pienenītes
Mums tā skaisti rotāties
Visa esmu tīra zelta
Jums zeltīti lindraciņi.

Visas puķes saskatās un saka: „Tu neesi mūsu dziesma!” Un aiziet uz savām vietām.
Šūpuļdziesma palūkojas apkārt un brīnās: „Kā dziesma tad es esmu? Kāds var man to pateikt?”
Teicējs. Šo jautājumu satvēra Vējš.

Vējš. Nāc uz mana pleca. Es traukšos ar tevi pa laukiem. Tu būsi mana trauksmainā dziesma.” Satver Šūpuļziesmu un kopīgi rotaļājās.
Vējš. „Dziesma, ko Tu dari? Mums šodien vēl tik daudz vietas jāapskrien, Tu nevarēsi būt mūsu dziesma.” Aizved Šūpuļdziesmu maliņā.
Dzied dziesmu „Pavasaris”
Teicējs. Garām skrēja Suns.

Suns. Sunīšam krancīšam
Biezu maizes riku devu
Tas bij’mans ganītājs
Lietainā laiciņā.

Pienāk Šūpuļdziesma un vaicā: „Sveiks, es esmu dziesma. Vai gribi ar mani draudzēties?”
Suns aposta Šūpuļdziesmu. Tad saka: „Tad, lūk, kas Tu esi, es jau jutu, ka Tu smaržo neparasti. Atvaino, bet man jāstrādā, atnāc citu reizi. Varbūt kādam Tu esi vajadzīga.”
Suns aiziet vietā.

Teicējs. Pa celiņu steidzās Skudriņas.

20160523173119-45596.jpg

1. Skudriņa. Re, kur iet pa taku.
Mazas skudriņas
Laburītu saka
Mīļai saulītei.

2. Skudriņa. Tek, tek, tek,
Kas tur tek?
Skudriņas tek
Vai tām kas deg?
Sīk’ sīkas zālītes
Skujas un vālītes
No malu maliņām
Velk uz aliņām.

Deja „Viena pati es uzaugu”

Skudras. Paliec sveika.

Teicējs. Tad Šūpuļdziesma ieraudzīja lidināmies taureņus.

1.Taurenis. Mēs Taurenīši esam
Un jautri dejojam
Uz spārniem sauli nesam
Starp ziediem dzīvojam.

2.Taurenis. Mums vēl jāapciemo puķes pļavā. Tās mūs gaida. Tu neesi mūsu dziesma.
Aizlido uz savām vietām.

Rotaļa „Nokul mani Māmuliņa”

Teicējs. Vācot medu Bite ieraudzīja Šūpuļdziesmu.

Bite: Medutiņ, medutiņ,
Kur Tu esi dabūjams?
Kuplas liepas dobumā
To bitītes savākušas.

Rotaļa „Stādīju ieviņu”

Bite. Man jāvāc medus, Tu neesi mana dziesma.

Teicējs. Lūk, kur zaķēni draiskojas pa pļaviņu.

1.Zaķis. Zaķu bērniņš apmaldījies
Mūsu mežā iemaldījies
Apkārt viņam putnu bērni
Vēja bērni, mākoņbērni
Tā kā brūnas rasas lāses
Zaķa bērnu acis mirdz.

2.Zaķis. Atvaino, mums vēl jāsalasa zaķkāposti.

Zaķi aizlec uz vietām.

Teicējs. Šūpuļdziesmai pretī leca Vardes.

1.Varde. Divas, divas, kas tās divas
Kur tās divas gadījās?
Divas, divas, kas tās divas
Divas vardes satikās

2.Varde. Spēlējiet spēlmaņi
Es gribu dancot
Jau manas kājiņas
Dejot grib.

Abas Vardes. Tu nevari būt mūsu dziesma, jo mums tagad jāpalēkā.

Dziesma „Šūpo mani māmuliņa”

Teicējs. Šūpuļdziesma palika viena, saskuma, un sāka raudāt.
Pretī skrēja pelīte.

Pele. Kas tad te? Vai lietus sācies?

Šūpuļdziesma. Kas tu tāda?

Pele. Esmu Miega pele. Un kas ir nolēmis samitināt manus miega palagus.

Šūpuļdziesma. Atvaino, es tā negribēju. Es esmu Šūpuļdziesma, bet nevienam es neesmu vajadzīga. Visiem es tikai traucēju.
Pele. Šūpuļdziesma! Tieši Tu man esi vajadzīga. Nāc kopā ar mani izpurināt miega palagus. Drīz es došos pie mazuļiem. Tu būsi tā, kas viņus ieaijās miegā.

Iznāk Suns, Bite, Vardītes.

Suns. Miedziņš Tev, miedziņš man
Miedziņš visiem mums.

Bite. Sapnis Tev, sapnis man
Sapnis visiem mums

1.Varde. Klusi soļi dziesmiņai
Klusi spārni tai.

2.Varde. Laikam arī miedziņš nāk
Mūsu dziesmiņai

Dziesma „Ļoti gribu samīļot”

20160523173222-27597.jpg 20160523173248-21225.jpg

20160523173311-14231.jpg

Bērni apsveic māmiņas.


Iesūtīja: 

Smiltenes pilsētas PII "Pīlādzītis"
Ezēnu grupiņa (19 bērni)
Smiltene 

Audzinātājas: Vēsma Bērziņa un Mārīte Ozola 

KONKURSS

Ja līdz šim bērnudārza grupiņa nav svinējusi Ģimenes dienu, kas tiek atzīmēta 15. maijā, tad šis konkurss būs kā iedvesmas avots – visi iesūtītie stāsti tiks publicēti valsts atbalsta programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „Ģimenes karte 3+”” oficiālajā mājaslapā „www.godagimene.lv”.

Balvās!
Kopumā būs 5 uzvarētājas grupiņas – pa vienai no katra reģiona: no Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes, kā arī no Rīgas! Galvenā balva – Zinātkāres centra apmeklējums („www.zilibrinumi.lv”).
Gaidāmas arī pārsteiguma balvas, ko gādās „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” atbalstītāji – „Zvaigzne ABC”, „NUKO.lv” un grāmatnīca „Jānis Roze”.

 

1. Iesūtiet savu pieredzes stāstu Ģimenes dienas svinēšanā – tas var būt pilns pasākuma scenārijs vai arī viena konkrēta ideja, piemēram, ģimenes apsveikumam.
2. Iesūtītajai idejai jāpievieno vismaz viens foto.
3. Sava ideja jāiesūta līdz šā gada 20. maijam, rakstot uz e-pastu: [email protected]
4. Sūtot pieteikumu, jānorāda pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums, adrese, cik bērnu ir grupiņā, grupiņas audzinātājas vārds un kontakttālrunis.
5. Konkursa uzvarētāji tiks publicēti 24.05.2016. vietnē „www.godagimene.lv”.
6. Uzvarētāju noteiks vecāku organizācijas „Mammamuntetiem.lv” un „Latvijas Goda ģimenes apliecības „Ģimenes karte 3+”” pārstāvju žūrija.