Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka Valsts atbalsta programmas Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” īstenošanas kārtību

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Ministru kabineta noteikumi, kas stājušies spēkā no 2016.gada 15.janvāra un nosaka Valsts atbalsta programmas Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” īstenošanas kārtību.

 

Galvenās izmaiņas, kas izriet no pieņemtajiem noteikumiem ir:

  • no 2016.gada daudzbērnu ģimenes kartes varēs saņemt fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, un kura aprūpē kā vecāks, audžuģimene vai aizbildnis 3 vai vairāk bērnus, tai skaitā bērnus, kas ir pilngadīgi, bet nav sasnieguši 24 gadu vecumu, ja tie iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  • iesniegumā par kartes piešķiršanu norādītajiem pilngadīgajiem bērniem, kas iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, jāpievieno izziņa no mācību iestādes, kur viņi mācās. Tuvākajā laikā iesniegumus varēs pievienot arī elektroniskajā sistēmā aizpildot pieteikuma veidlapu kartei, bet pagaidām izziņas jāieskenē un jāsūta uz e-pastu [email protected];
  • personai, kurai ir 3 vai vairāk bērni, kas ir jaunāki par 15 gadiem, karte tiks izsniegta uz 3 gadiem, savukārt, personai, kurai ir bērni, kas vecāki par 15 gadiem, karte tiks izsniegta uz vienu gadu;
  • katru gadu piesakoties jaunai kartei, jāiesniedz arī izziņa no mācību iestādes par pilngadīgajiem bērniem, apliecinot, ka viņi mācās;
  • ja bērni sasniedzot pilngadību nemācās vidējā, profesionālā vai augstākā izglītības iestādē un ģimenē vairs nav trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni, tad karte vairs netiks izsniegta;
  • kartēm, kas izdotas un ir derīgas līdz 2015.gada 31.decembrim, derīguma termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 31.decembrim, atstājot spēkā un lietošanā ģimenēm līdz šim izsniegtās kartes.

Tā kā jebkurā gadījumā šī gada laikā visas kartes būs jānomaina, tad lūgums laicīgi pieteikties jaunai kartei, neatstājot to uz šī gada decembri. Pieteikties var elektroniski mājas lapā godagimene.lv, kā līdz šim, vai aizpildot iesniegumu papīra formā Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā.

Personām, kuru rīcībā ir iepriekš izdotās kartes, tās jānosūta Sabiedrības integrācijas fondam vai nākot pēc jaunajām kartēm jāpaņem līdzi un jāatdot, jo tiek anulētas.

Jauno karti 7 dienu laikā pēc e-pasta saņemšanas par to, ka karte tiek piešķirta, varēs izņemt personiski Sabiedrības integrācijas fondā uzrādot personu apliecinošu dokumentu, pēc 7 dienām tā tiks nosūtīta uz kartes saņēmēja deklarēto dzīves vietas adresi.

Par valsts programmas īstenošanu Latvijas goda ģimenēm turpmāk būs atbildīgs Sabiedrības integrācijas fonds.

Ar Ministru kabineta noteikumiem „Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība” var iepazīties šeit http://likumi.lv/ta/id/279209-valsts-atbalsta-programmas-latvijas-goda-gimenes-aplieciba-3-gimenes-karte-istenosanas-kartiba

Godagimene.lv