Svarīgi, pirms pieteikties kartei!

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Pirms aizpildīt iesniegumu, lai pieteiktos Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" 3+ Ģimenes kartei, aicinām ikvienu pārbaudīt savus un iesniegumā norādīto bērnu datus un deklarēto dzīvesvietas adresi pārbaudīt Iedzīvotāju reģistrā, ko ērti var izdarīt izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā“.

Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts).

Gadījumā, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņas par personas aktuālo deklarēto dzīvesvietas adresi, personai ir iespējams dzīvesvietu Latvijā deklarēt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot elektronisko pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

Un tikai pēc tam, aizildiet iesniegumu 3+ Ģimenes kartei. Vairums gadījumos personām tiek atteikts izsniegt karti, jo kādam no bērniem vai personai pašai vai tās laulātajam Iedzīvotāju reģistrā nav norādīta deklarētā dzīvesvietas adrese.