Vai vecvecākiem ir atļauts pieskatīt mazbērnu pandēmijas laikā

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Lai cik lakonisks būtu valsts krīzes apstākļiem pieņemtais tiesiskais regulējums, praksē tas raisa daudz jautājumu. Piemēram, vai bērnus var nodot pieskatīšanā vecvecākiem? Secinājums ir viens - šobrīd esošā ārkārtējā situācija neturpināsies mūžīgi, līdz ar to ikvienam ir jārīkojas atbildīgi un jābalstās uz “veselo” saprātu.
Skaidro Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas biedrs, zvērināts advokāts Jānis Muižnieks.

Rīkojums nosaka, ka publiskās telpās fiziskās distancēšanās aizliegums attiecas uz visiem ģimenes locekļiem un personām, kuri ikdienā nedzīvo vienā mājvietā. Aizliegti arī jebkāda veida privātie pasākumi. Taču vecvecāku dzīvesvieta nav publiska telpa, un bērna pieskatīšana nav privāts pasākums, tādēļ tā nav ierobežota ar likumu. Tas pats attiecas arī uz bērnu nodošanu pieskatīšanai paziņām. Gadījumos, kad tiesību akti nav konsekventi, primāri jāizsver neatbildīgas rīcības sekas un jāizvairās no tām.

Objektīvi izvērtējot iespējamos riskus, bērnu nodošana pieskatīšanai vecvecākiem vai paziņām būtu pieļaujama tikai uz “pastāvīgu laiku”. Respektīvi līdz ārkārtējā stāvokļa atcelšanai, nevis katru dienu, vedot bērnus pie pieskatītājiem un vakarā atgriežoties mājsaimniecībā. Turklāt nodošana citas personas aprūpē, paredz ierobežotus vecāku klātienes apmeklējumus, kas var radīt bērnam kaitējošu stresu. Ja vecāki kādu iemeslu dēļ nevar īstenot bērnu pieskatīšanu paši, tad atgādinām, ka rīkojums paredzējis nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu dežūrgrupu darbību.

Ārkārtas stāvoklis līdz šim mūsu dienas ritmā radījis ievērojamas pārmaiņas un neērtības, visiem gribas dzīvot kā iepriekš. Latviešu sakāmvārds vēsta - “Pirms griez, septiņreiz nomēri!”. Tāpat arī lēmumi jautājumos, kas saistīti ar bērniem, jāpieņem galvenokārt, balstoties uz “veselo” saprātu, tos rūpīgi izsverot un izvairoties no neatbildīgas rīcības.


FOTO: Shutterstock.com