Mūsu pusē b/d un skolā ceļ trauksmi

Autors: civis13, 2014. gada 26. novembris, 20:25:55

Cienījamie vecāki!


Uzskatam par pienākumu Jūs informēt par Jūsu tiesībām izteikt savu viedokli, vai vismaz būt informētiem par sekojošām aktivitātēm, kas saisītas ar seksuālās izglītošanas tendencēm Eiropā un ar iespējamām mūsu bērnu  izglītības satura izmaiņām nākotnē. 


Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja un Veselības izglītības federālā centrs ir izstrādājis seksuālās izglītības standartus (dokuments paredzēts personām, kuras veido politiku, vadītājiem un speciālistiem izglītības un veselības aizsardzības jomā), ar kuriem būtu jāiepazīstas plašākai sabiedrības daļai un, iespējams, jādiskutē par to, kā šāds izglītības saturs tiktu realizēts. (http://www.musuberni.lv/wp-content/uploads/2014/07/WHO_BZgA_Standards_LV.pdf) Piemēram, tie paredz bērniem līdz četru gadu vecumam jau stāstīt par “prieka un apmierinājuma sajūtu, kas rodas, pieskaroties savam ķermenim, masturbāciju agrīnā vecumā” un par to, ka “baudas gūšana no fiziskas tuvības ir katra cilvēka normāla dzīves sastāvdaļa”. Savukārt četru līdz sešu gadu vecumā jau paredz informēt arī par viendzimuma attiecībām. 


Latvijā pret šādu “pāragru seksuālo apgaismību” iestājas biedrība "Mūsu bērni". Biedrība bažījas, ka šīs rekomendācijas varētu censties ieviest arī Latvijā, lai gan pagaidām atbildīgo dienestu pārstāvji to noliedz. Tomēr, zinot Latvijas tendenci sekot ierosinājumiem Eiropā, organizācija “Mūsu bērni” ir izstrādājusi grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, kas, nepārkāpjot citādāk domājošo tiesības,  ļautu Latvijas bērnus audzināt un izglītot balstoties uz dabiski normālām un tradicionālām ģimenes vērtībām. Tādēļ arī biedrība mudina turpināt iedzīvotājus parakstīties, lai atbalstītu referendumu par Bērnu tiesību aizsardzības likuma grozījumu projektu, kas paredz aizliegt viendzimuma attiecību popularizēšanu. Parak­stu vācēji vēlas Bērnu tiesību aizsardzības likuma pantu izteikt šādā redakcijā: “Bērnu aizliegts iesaistīt skaistuma konkursos vai citos tamlīdzīgos pasākumos, kuru galvenais mērķis ir vienīgi viņa ārējā izskata vērtēšana. Bērnu kā dalībnieku vai skatītāju aizliegts iesaistīt pasākumos, kuru mērķis ir viendzimuma personu seksuālo un laulības attiecību popularizēšana un reklāma.” 


Parakstu vākšana izrādās ir uzsākta jau pagājušā gada novembrī un termiņš beidzas š.g. 28.novembrī, t.i. atlikušas 2 dienas !!!


Plašāk par šo tēmu var iegūt informāciju sekojošās interneta vietnēs:

http://www.musuberni.lv/

http://cvk.lv/pub/public/30680.html

u.c.


Ar cieņu,

Skolas vecāku padome.