Rīgas pilsēta

Visiem daudzbērnu ģimeņu bērniem piemērots 100% atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
Apgūstot profesionālās ievirzes programmas, pašvaldības sporta, mūzikas un mākslas skolās, atlaides 100 % no līdzdalības maksas piešķir arī tādos gadījumos, ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss vai izglītojamajam noteikta invaliditāte. Līdzfinansējums netiek prasīts no skolēniem, kas apgūst izglītības programmu sporta izglītības iestāžu mācību treniņu septītā apmācības gada grupā vai ir iekļauti sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības pilnveidošanas mācību grupā, vai ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā. Turklāt, pamatojoties uz izglītības iestādes koleģiālās institūcijas lēmumu un direktora rīkojumu, 100 % atlaidi atsevišķos gadījumos var piešķirt par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti (lasīt vairāk).

Saskaņā ar Rīgas domes 11.09.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.88 „Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” daudzbērnu ģimenēm pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi (lasīt vairāk). Pieteikums jāiesniedz Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei Rīgā, Terēzes ielā 5, LV - 1012. Visos neskaidrību gadījumos rīdzinieki var zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850, darba dienās darba laikā.

Saskaņā ar Rīgas domes 24.08.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.89 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā” Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušais viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem, kura ģimenē ir trīs līdz pieci bērni līdz 18 gadu vecumam  – braukšanas maksas atvieglojums 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas.
Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušie abi daudzbērnu ģimenes vecāki, kuriem ir seši vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, – braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā no biļetes cenas (lasīt vairāk). 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā bezmaksas informatīvais tālrunis 80001919.

2012. gada 18. decembrī Rīgas domē ir apstiprināta koncepcija „Ģimenei draudzīga Rīga”, kuras īstenošanai izstrādātais rīcības plāns 2013. – 2016. gadam un ieviest virkni pakalpojumu un atvieglojumu, kas ir vērsti uz ģimenēm ar bērniem, to skaitā daudzbērnu ģimenēm. Koncepcijā paredzēts arī izstrādāt vienotu informācijas resursu, kurā būtu pieejama informācija par ģimenēm ar bērniem pieejamajiem pakalpojumiem vai pasākumiem pašvaldībā, jo šobrīd informācija ir sadrumstalota un atrodas dažādos resursos (lasīt vairāk).

Valsts nodrošinātie atbalsta pasākumi daudzbērnu ģimenēm (lasīt vairāk).

Avots: ld.riga.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"