Aizputes novads

 1. Ja daudzbērnu ģimenei noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, tad uz ģimeni attiecas  visi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu atbalsta pasākumi, kas noteikti trūcīgām un maznodrošinātām personām pēc 2013.gada 28.februāra saistošiem noteikumiem Nr.3 „Sociālās palīdzības pabalsti Aizputes novadā ” (Skatīt šeit)

 2. Brīvpusdienas Aizputes novada izglītības iestādēs pēc 2012.gada 27.septembra  saistošiem noteikumiem Nr.10 „Izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumi Aizputes novada izglītības iestādēs”. (Skatīt šeit)

3. Atvieglojumi līdzfinansējuma maksas noteikšanā par profesionālās ievirzes izglītības  ieguvi Aizputes Mūzikas skolā, Aizputes Mākslas skolā un Liepājas rajona sporta skolas Aizputes novada mācību grupās pēc 2012.gada 31.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.14 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” (Skatīt šeit)

4. Pabalsts jaundzimušā aprūpei LVL 100.00, ja viena no vecākiem un jaundzimušā deklarētā dzīvesvieta ir Aizputes novada administratīvā teritorijā.

5. Ziemassvētku paciņas LVL 2.50 vērtībā visiem pirmsskolas vecuma bērniem un iespēja apmeklēt bezmaksas Ziemassvētku pasākumu.

6. Iespēja saņemt A/S „Latvenergo” dāvanu kartes LVL 53.70 vērtībā.

7. Iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas.

8. Ja ģimenē aug bērns invalīds, iespēja saņemt apmaksātu asistenta pakalpojumu.

9. Ja ģimenē ir bērna augšanai un attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, Sociālais dienests , izvērtējot situāciju, piešķir atbalsta ģimenes vai personas pakalpojumu.

Skaidrojošu informāciju var saņemt Sociālajā dienestā,
Tālr.63449056, 63448256, mob.26450584

Avots: www.aizputesnovads.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"