Baldones novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2016.gadu?

Baldones novadā netiek speciāli uzskaitītas daudzbērnu ģimenes, Baldones novada Sociālajā dienestā ir pieejama informācija par ģimenēm, kuras ir vērsušās pēc atbalsta daudzbērnu ģimenēm. Uz 2016. gadu pēc atbalsta vērsušās 72 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Mācību piederumu iegāde:

Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā uzrādot maksājuma čekus ne vecākus par trīs mēnešiem un iesniedzot iesniegumu:

  • līdz EUR 35,57 atbalstu mācību piederumu iegādei Baldones izglītības iestādes skolēnam;
  • līdz Ls 22,00 atbalstu mācību piederumu iegādei Baldones pirmskolas izglītības iestādes obligātās apmācības audzēknim un citu pašvaldību izglītības iestāžu obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem, kuras nodrošina speciālās izglītības programmas, ja šīs programmas nav pieejamas Baldones novadā.
 Atbalstu var saņemt no jūlija pirmās un līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.

Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā ja vismaz 6 mēnešus Jūsu ģimene ir deklarēta Baldones novada teritorijā.

 Vecāku maksas atlaide par ēdināšanas pakalpojumu pirmskolas izglītības iestādē:

  • Atbalstu 50% apmērā (ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu) var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā iesniedzot iesniegumu.
  • Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā, ja vismaz 6 mēnešus Jūsu ģimene ir deklarēta Baldones novada teritorijā.
  • Atbalstu piešķir pēc lēmuma pieņemšanas no nākamā mēneša pirmās līdz kārtējā mācību gada pēdējai darba dienai.
  • Atbalstu var saņemt Baldones novada Sociālajā dienestā ja vismaz 6 mēnešus Jūsu ģimene ir deklarēta Baldones novada teritorijā.

 Ēdināšanas pakalpojuma apmaksai skolēniem:

  • Baldones novada izglītības iestāžu visiem skolēniem tiek apmaksāta ēdināšana līdz 12. klasei. Atbalsta saņemšanai nav jāvēršas Sociālajā dienestā, to organizē katra mācību iestāde.

 Atbalstu saņem visas daudzbērnu ģimenes, kuras atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1. panta 16. punktam un deklarējušas savu dzīvesvietu Baldones novada teritorijā vismaz 6 mēnešus.

 Atbalsta piešķiršana notiek saskaņā ar Saistošajiem  noteikumiem Nr. 5  „Sociālā atbalsta veidi Baldones  novada iedzīvotājiem”, vēršoties ar iesniegumu un attaisnojošo izdevumu čekiem Baldones novada Sociālajā dienestā  tālr.: 27840484, 67932067, 67350993, 67350996;  e-pasts: [email protected]

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

  • Baldones Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā līdzfinansējuma maksai mēnesī ģimenei, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās ievirzes programmās, tiek noteikta 50% atlaide par katru otro un nākamo bērnu.
  • Baldones Mākslas skolā līdzfinansējuma maksai mēnesī ģimenei, kurās 2 (divi) vai vairāk bērni mācās Skolas profesionālās ievirzes programmās, tiek noteikta 50% atlaide par katru otro un nākamo bērnu

Atbrīvojums no līdzfinansējuma stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas administrācijai ir iesnieguši iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata ir iespējams saņemt atbrīvojumu

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgu bērnu, par īpašumā esošu zemi, kas netiek izmantota saimnieciskajai darbībai, un, kur ir reģistrēta ģimenes dzīvesvieta tie piemērota Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 25% apmērā.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm, atkarībā no to ienākumiem jeb ienākumu testēts atbalsts.

  • Personām, kurām piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās personas (ģimenes) statuss, kurās ir bērni invalīdi vai kuru apgādībā ir četri un vairāk nepilngadīgi  bērni tiek piemērota Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām -70 % apmērā, ja nav citu īpašumu;

Baldones novadā sporta kompleksā ir pieejama velo noma. Īre ģimenei (3 personas un vairāk) tiek noteikta atlaide 25%

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Baldones novada pašvaldībā nav daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi

Baldones novada Sociālais dienesta kontaktinformācija: Linda Lūse, 27840484, 67350993, [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"