Cesvaines novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Cesvaines novadā ir 21 daudzbērnu ģimene.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pamatojoties uz Cesvaines novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.4, tiesības saņemt atvieglojumus 50% apmērā vidusskolā, internātskolā un pirmskolā ir bērnam , kura ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni vai bērni līdz 24 gadu vecumam, ja viņi apgūst vispārējās vidējās izglītības vai arodizglītības programmu klātienē vai studē augstskolā dienas nodaļā pilna laika klātienē.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)Cesvaines novadā ir vidusskola, internātpamatskola, pirmskola un Mūzikas un mākslas skola.

Mūzikas un mākslas skolā daudzbērnu ģimeņu bērniem, ja ģimenē 3 skolas vecuma bērni ,tad 1 mācās par brīvu, ja ģimenē 4 un vairāk bērni, tad 2 mācās par brīvu. Ja ģimenē 3 bērni ir pirmskolas vecumā, tad tiem, kas mācās Mūzikas un mākslas skolā- mācību maksai atlaide 50%.
 
Pašvaldība 100% nodrošina transporta pakalpojumus nokļūšanai un skolu un atpakaļ uz mājām. Pašvaldība nodrošina ar transportu , ja nepieciešamība bērnus vest uz medicīniskiem izmeklējumiem. Četras reizes gadā uz Cesvaini izbrauc Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mobilā brigāde, bērniem ārstu apmeklējums par brīvu.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Cesvaines Sociālais dienests, vadītāja Daina Markevica, tālr. 64852032; 29365023, e-pasts: [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"