Ilūkstes novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Ilūkstes novadā ir 91 daudzbērnu ģimene.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pabalsts skaidrā naudā daudzbērnu ģimenēm Ilūkstes novada pašvaldībā nav un arī šobrīd netiek plānots.

Savukārt šobrīd spēkā esošais atbalsts Ilūkstes novada pašvaldībā daudzbērnu ģimenēm ir šāds:

- saskaņā ar 24.11.2011. Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9/2011 "Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem Ilūkstes novadā" 5.punkta 5.3.apakšpunktu atvieglojums 70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļu summas daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam;
- saskaņā ar 25.09.2014. Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2014 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā” 7.punktu, vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni;
- saskaņā ar 22.12.2014. Ilūkstes novada domes lēmumu Nr. 563 „Par atvieglojumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” vecāku maksai Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm”, atvieglojums Ilūkstes novada daudzbērnu ģimenēm PII „Zvaniņš” vecāku maksai ir 20% apmērā par vienu bērnu.

 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Cita veida palīdzība šobrīd nav pieejama. Ir idejas, kuras tiek vērtētas un analizētas.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldībā nedarbojas daudzbērnu ģimeņu sabiedriskās organizācijas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ar daudzbērnu ģimenēm saistītie jautājumi tiek risināti sadarbojoties Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļai ar Ilūkstes novada sociālo dienestu.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Ilūkstes novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"