Ķekavas novads

Ķekavas novadā 2016.gadā reģistrētas 284 daudzbērnu ģimenes.

Ārpuskārtas statuss daudzbērnu ģimeņu bērniem - ārpuskārtas statusa piešķiršanas kārtība elektroniskajā datu bāzē, kas bērnam dod iespēju tikt uzņemtam pirmskolas izglītības iestādē prioritārā kārtībā.

Administrators pārbauda informāciju un piešķir statusu, izdarot atzīmi par statusa „daudzbērnu ģimene” piešķiršanu.

Statusu „daudzbērnu ģimene” piešķir, ja bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un ģimenē ir aprūpē trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni.

Ja datu bāzes administrators konstatē, ka laikā, kad bērnam jāuzsāk programmas apguve izglītības iestādē, ģimenes aprūpē paliek mazāk kā trīs bērni līdz 18 gadu vecumam, statusu „daudzbērnu ģimene” atceļ.

Avots: www.kekava.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"