Kocēnu novads

1. Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2016.gadu?

Kocēnu novadā dzīvesvietu ir deklarējušas 115 ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērnu līdz 18.g..

2. Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

 • Materiāls atbalsts ģimenei bērna piedzimšanas gadījumā 100 euro apmērā, ja viens no vecākiem un jaundzimušais ir deklarēts Kocēnu novada pašvaldībā, 200 euro apmērā, ja abi bērna vecāki un jaundzimušais ir deklarēti Kocēnu novadā (uz iesnieguma pamata).
 • Ziemassvētku paciņas Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem un novadā deklarētiem bērniem  līdz 7 gadu vecumam (pēc deklarētās dzīvesvietas, tiek izsniegtas Ziemassvētku pasākumos)
 • Pašvaldības apmaksātas psihologa konsultācijas Kocēnu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem (pēc personas iniciatīvas, uz iesnieguma pamata)
 • Kocēnu novada iedzīvotāju, trūcīgo ģimeņu un daudzbērnu ģimeņu prioritāra nodrošināšana ar nepieciešamo humāno palīdzību un lietotiem sadzīves priekšmetiem (pēc personas pieprasījuma).

3. Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

 • "Rausīšu skoliņa’’- (bērnu no 6.mēn- 2.g nodarbības vecākiem ar bērniem) (maksas pasākums pēc PII ‘’Auseklītis’’ noteiktajiem tarifiem)
 • Uzsākot mācības 1.klasē pašvaldība nodrošina ģimenei vienreizēju materiālu atbalstu (izglītības iestāde iegādājas nepieciešamo pirmklasnieka starta komplektu)
 • Ir pieņemts lēmums 2016./2017.māc.g. Kocēnu pamatskolas 1.-4.klases skolēniem nēsāt skolas formas (materiāla atbalsta nodrošināšanai ir izveidots trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu atbalsta fonds) 
 • No 5.klases tiek nodrošinātas pašvaldības stipendijas skolēniem par sasniegumiem mācībās un aktīvu iesaistīšanos skolas sabiedriskajā dzīvē (pēc pašvaldības apstiprinātā nolikuma)

  4. Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?
 • Daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Kocēnu novadā ir tiesības saņemt uztura maksu atlaides 100% apmērā novada pirmsskolas izglītības iestādēs. (uz iesnieguma pamata pēc definīcijas -Daudzbērnu ģimene ir ģimene, kura aprūpē trīs un vairāk bērnus, tai skaitā audžuģimenē ievietotus un aizbildnībā esošus bērnus līdz 18 gadu vecumam, saglabājot daudzbērnu ģimenes statusu arī pēc tam, kad vecākais bērns sasniedz 18 gadu vecumu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādes klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.
 • Brīvpusdienas 100% apmērā bērniem, kuri mācās Kocēnu novada vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm
 • Sociālā dienesta transporta pakalpojumi Kocēnu novada vientuļiem pensionāriem, trūcīgām personām un ģimenēm, tai skaitā trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, nokļūšanai uz medicīniskām iestādēm, ja personai vai ģimenei nav iespējams pašai nokļūt uz attiecīgo iestādi (pēc personas pieprasījuma uz iesnieguma pamata)
          5. Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības,iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta toatbalstā?

         Pašvaldībā nav izveidota daudzbērnu ģimeņu nevalstiskā organizācija, bet darbojas vecāku iniciatīvas grupā Dikļu pagastā.

         Sociālais dienests sadarbojas ar Valmieras novada fondu un 2016.gadā realizē projektu "Palīdzi trūcīgiem mazuļiem’’

         6. Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

         Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm  un bērniem Sandra Eglītetālr.25414982, e-pasts- [email protected]Avots: www.kocenunovads.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"