Kuldīgas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Kuldīgas novadā dzīvo ap 2300 daudzbērnu ģimeņu.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Kuldīgas novadā nav atsevišķs pabalsts daudzbērnu ģimenēm. Ja ģimene atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu, tad ir iespēja saņemt sociālos pabalstus atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  Trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk bērnu, tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts 70% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas. Pabalsta apmērs ir 224 EUR. Ģimenes var saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei un brīvpusdienas skolās.  Vienu reizi gadā apmaksā ēdināšanas izdevumus skolēnu nometnēs.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Kuldīgas novada pašvaldībā aktīvi darbojas Kuldīgas daudzbērnu ģimeņu biedrība „Šūpulītis”. Vadītāja Argita Zundovska- Mediņa,  mob.tālr. 29159615

Nodibinājums „Mamma mammai” fonds, vadītāja Bonija Lasmane, tel.26640256

Pašvaldība finansiāli sniedz atbalstu šai biedrībai un nodibinājumam. 2014. gadā biedrībai „Šūpulītis” tika piešķirti 850 Eur un 850 Eur tika piešķirti nodibinājumam „Mamma Mammai ”fonds

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldības kontakpersona Inga Mālniece, Sociālā dienesta Ģimeņu centra vadītāja, 26467345, e-pasts: [email protected]

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"