Liepājas pilsēta

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

180


Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

http://socialaisdienests.liepaja.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem/

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

http://socialaisdienests.liepaja.lv/atbalsts-daudzbernu-gimenem/

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?


- Pārtikas pakas ģimenes var saņemt, ja tās atbilst MK noteikumos noteiktajiem kritērijiem;

- Liepājas draudzes regulāri atbalsta ģimenes, kuras ir to draudžu locekļi, kā arī organizē dažādas akcijas, par kurām pašas informē.

- Labdarības zupas virtuves:

Liepājas Ciānas baptistu draudze,  Lāčplēša iela 62, Liepāja, LV-3401, Tālrunis: 634 23 122

Pirmdienās no 12:00 – 13:00

Pestīšanas armijas Liepājas korpuss, Rīgas iela 26, Liepāja, LV-3401, Tālrunis: 634 26 303

Trešdienās un piektdienās no 13:00 – 14:00

- Katrs uzņēmums pats nosaka atbalsta politiku daudzbērnu ģimenēm, Pāšvaldība šādu informāciju neapkopo.

- Transports:

·         1. klašu izglītojamiem (pirmklasniekiem) – atlaides 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā Liepājas izglītības iestādēs 1.klašu izglītojamiem, mācību gada laikā.

·       bērniem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni - Liepājas vispārējās izglītības iestādēs klātienē izglītojamiem un profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļu audzēkņiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (bērns šo noteikumu izpratnē ir arī persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu, bet turpina mācības vispārējā vai profesionālā mācību iestādē dienas maiņā un nav nodarbināta, bet ne ilgāk kā līdz 21 gada vecumam) un kurām nav noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam, mācību gada laikā, atlaide 100% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā.

·         2.–12. klašu klātienē izglītojamiem – atlaide 50% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā Liepājas izglītības iestāžu 2.–12.klašu klātienē izglītojamiem, mācību gada laikā.

·         profesionālās vidējās izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu studējošiem – atlaide 50% apmērā pilsētas sabiedriskajā transportā Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamiem un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem mācību gada laikā.

Informācija pieejama http://www.liepajastransports.lv/

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla”, Klaipēdas ielā 96 A, Liepājā, vadītāja Daina Putna – tel. 27196289.

Biedrība regulāri tiek atbalstīta ar pašvaldības līdzfinansējumu.

Liepājas pilsētā ir vienota sistēma, kā tiek atbalstītas NVO. Tiek izsludināti projektu līdzfinansēšanas konkursi un atbalstīto projektu mēŗķgrupa regulāri ir daudzbērnu ģimenes vai  to bērni.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Brigita Dreiže

Liepājas pilsētas domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās

[email protected]

t. 63404721

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Liepājas pilsētā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"