Limbažu novads

1.Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Šādas informācijas nav.

2.Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pabalsts ēdināšanai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs 20,- eiro apmērā mēnesī katram bērnam daudzbērnu ģimenēm, kurās aug trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam.

3.Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ja ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss, var saņemt vienreizēju pabalstu mācību līdzekļu iegādei 25,- eiro apmērā katram skolniekam un ja ģimenei noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss- 20,00 eiro katram skolniekam. Ja ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss, var saņemt dzīvokļa  pabalstu 215,00,- eiro gadā un ja ģimenei noteikts maznodrošinātas ģimenes statuss- 86,00 eiro gadā. Ja ģimenes ienākumi ir mazāki par noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un ģimenei noteikts trūcīgās ģimenes statuss, var saņemt GMI pabalstu. Ja ģimenei noteikts trūcīgās ģimenes statuss, var saņemt pabalstu ēdināšanai skolā pilnā apmērā mēnesī katram bērnam vai pirmsskolas izglītības iestādē 25,00 apmērā mēnesī katram bērnam, ja ģimenei noteikts maznodrošinātās ģimenes statuss- var saņemt pabalstu ēdināšanai skolā 25,00 eiro apmērā mēnesī katram bērnam, pirmsskolas izglītības iestādē – 20,00 eiro apmērā mēnesī katram bērnam. Pabalsti tiek piešķiti pamatojoties uz Limbažu novada domes 20.10.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 24 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Limbažu novadā”.

4.Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ja ģimenei ir noteikts trūcīgas ģimenes statuss, var saņemt pārtikas pakas un higiēnas pakas.

5.Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Limbažu novadā nav NVA vai daudzbērnu ģimeņu apvienības.

6.Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Atsevišķas kontaktpersonas nav, ja jautājums saistīts ar sociālās palīdzības piešķiršanu, var vērsties pie Limbažu novada Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem. Kontaktinformācija pieejam mājas lapā www.limbazi.lv, sadaļā- Sociālā joma.

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"