Ludzas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Nav informācijas.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Trūcīgām daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināti šādi sociālo pabalstu veidi:

 • pabalsts skolas piederumu iegādei 30,00 EUR apmērā;
 • bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai 100% apmērā mēnesī Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un skolu internātos;
 • atlaide vecāku līdzfinanasējumam Ludzas mūzikas pamatskolā un J.Soikāna Ludzas mākslas skolā 50% apmērā;
 • dzīvokļa pabalsts apkurei 315 EUR mājoklī bez centralizētās siltumapgādes;
 • dzīvokļa pabalsts komunālo pakalpojumu (ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana) apmaksai līdz 15,00 EUR gadā katrai personai.

Maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm tiek nodrošināti šādi sociālo pabalstu veidi:

 • dzīvokļa pabalsts apkurei 200 EUR gadā, dzīvokļos ar centralizēto siltumapgādi un 90 EUR mājoklī bez centralizētas siltumapgādes;
 • pabalsts veselībs aprūpes pakalpojumu apmaksai līdz 40 EUR gadā vienai maznodrošinātai personai;
 • bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai 100% apmērā mēnesī Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un skolu internātos.

Ģimenēm ar bērniem neatkarīgi no ģimenes ienākumiem tiek nodrošināti šādi atbalsta veidi:

 • brīvpusdienas 5.un6.klašu skolniekiem;
 • ēdināšanas izdevumu apmaksa Ludzas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un Ludzas novada vispārizglītojošās izglītības iestādēs un izglītības iestāžu internātos ģimenēm, kuras audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus 100% apmērā;
 • vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu 150 EUR apmērā, ja viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā;
 • dzīvokļa pabalsts ģimenēm, kuras audzina bērnu-invalīdu 75 EUR gadā;
 • vienreizējs pabalsts daudzbērnu ģimenēm decembra mēnesī 30 EUR apmērā par katru bērnu;
 • bezmaksas psihologa konsultācijas;
 • vecāku atbalsta grupas nodarbības "Sargeņģelis" vecēkiem, kuri audzina bērnu līdz 2 gadu vecumam;
 • grupu nodarbības "Bērnu emocionālā audzināšana".

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ludzas novadā aktīvi darbojas Māmiņu klubs, kuru savu iespēju robežās atbalsta Ludzas novada pašvaldība. Informācija par Ludzas novadā pieejamo sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem visām iedzīvotāju grupām, tajā skaitā daudzbērnu ģimenēm ir ievietota pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Ludzas novada Sociālā dienesta vadītāja L.Gorbunova-Kozlova. t.:65726901

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Ludzas novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"