Mērsraga novads

 Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

17 ģimenes  ar bērniem pēc Mērsraga novada sociālā dienesta datiem

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni un bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli, tiesības saņemt pabalstu pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai – 50% apmērā no mēneša maksas - katru mēnesi pārskaitot pakalpojumu sniedzējam.

Nekustamā īpašuma atvieglojumi, pamatojoties uz likuma” Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1. punktam.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni un bērni vecumā līdz 24 gadiem, kuri turpina iegūt izglītību vispārējās, profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā, neizvērtējot ģimenes ienākumus un materiālo stāvokli, tiesības saņemt pabalstu pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanas izdevumu segšanai – 50% apmērā no mēneša maksas - katru mēnesi pārskaitot pakalpojumu sniedzējam

Mērsraga Mūzikas un Mākslas skolā 50% atlaide no ikmēneša maksas.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Sadarbībā ar Talsu novada fondu ir pārtikas pakas, Baptistu draudžu atbalsts (Ziemassvētkos pārtikas  pakas, drēbes)

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Nav.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Gunta Fībiga 63237708,26464443 [email protected]

Atbalsts ģimenēm ar BĒRNIEM Mērsraga novadā

 1. Pabalst vecākiem jaundzimušo aprūpei 170.74 Eiro
 2. Brīvpusdienas Mērsraga vidusskolā no 1-6 klasei ieskaitot
 3. Pabalsts bāreņiem sadzīves priekšmetu iegādei 249 EURO un divu sociālo nodrošinājuma pabalsts (kad ir pilngadību sasniedzis)
 4. Pabalst bāreņiem ja mācās sekmīgi katru mēnesi sociālā nodrošinājuma pabalsts
 5. Pabalst audžuģimenēm katru mēnesi piešķir 170.74
 6. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā
 7. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums stacionārā
 8. Transporta pakalpojuma pēc nepieciešamības
 9. Asistenta pakalpojumi
 10. No ziedojuma konta palīdzības sniegšana
 11. Humānā palīdzība (mēbeles, drēbes, trauki, mīkstais inventārs u.c.)

Tikai Trūcīgām ģimenēm:

 1. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai 49.80 Eiro, ja vecāks viens pats audzina nepilngadīgos bērnus, tad piešķir piemaksu 60.00 Eiro
 2. Mājokļa pabalsts 180.00
 3. Skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei katru gadu 20.00. katram bērnam
 4. Brīvpusdienas Mērsraga vidusskolā līdz 1.42
 5. PII Dārta 50% atvieglojumi no ikmēneša maksas

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"