Ozolnieku novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Uz 2016.gadu Ozolnieku novadā ir 155 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Ozolnieku novada pašvaldībā pieejamie pabalsti daudzbērnu ģimenēm:

-          pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei;

-          pabalsts vakcinācijai;

-          pabalsts briļļu iegādei

Pabalsti daudzbērnu ģimenēm tiek piešķirti uz pabalsta pieprasītāja, kas ir viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis, iesnieguma un tam pievienoto dokumentu pamata.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Daudzbērnu ģimenes saņem tādu pašu izglītības atbalstu kā pārējās Ozolnieku novada ģimenes ar bērniem.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Dauzbērnu ģimenēm ir pieejami bezmaksas ēdināšanas pakalpojumi, tiek nodrošināts transports nokļūšanai uz skolu un atpakaļ (kā visiem novada skolēniem).

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Ozolnieku novada daudzbērnu ģimeņu biedrība darbojas kopš 2014. gada oktobra, kad reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. 2015. gada jūlijā VID piešķīra biedrībai sabiedriskā labuma organizācijas statusu. Biedrība organizē dažāda veida pasākumus, piesaistot ziedotāju un pašvaldības līdzekļus. Startējot Ozolnieku novada pašvaldības projektu konkursā "Es zinu, varu un daru" izdevies iegūt  Ozolnieku novada domes līdzfinansējumu  latviešu gadskārtu ieražu Miķeļu un Jāņu atzīmēšanai latviskā garā. Tāpat pašvaldība atbalsta biedrības sportiskos pasākumus ar telpām un aprīkojumu. 2016. gada augustā ar pašvaldības atbalstu notiks pirmā daudzbērnu ģimeņu nometne.
Sīkāku informāciju par biedrību (Statūti, valdes sastāvs, notikumi, iestāšanās iesniegums u.c.) atradīsiet šeit: www.ozolnieki.lv/sabiedriba/nvo/daudzbernu-gimenu-biedriba

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Pašvaldības kontaktpersona, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, deputāte Dina Tauriņa, e-pasts [email protected], tālrunis 29229482

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"