Ropažu novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā uz 2014.gadu?

Ropažu novadā ir 87 daudzbērnu ģimenes

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Brīvpusdienas Ropažu novada pašvaldības mācību iestādēs (1 ēdienreize- pusdienas), piešķir daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērni līdz 24 gadu vecumam, ja bērns turpina mācības vispārējās izglītības iestādēs klātienē, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības progrāmmās vai augstākās izglītības iestādēs pilna laika studijās.). Brīvpusdienas tiek piešķirtas visam mācību gadam

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Mūsu pašvaldībā nav atsevišķa nevalstiskā organizācija, kas darbotos ar daudzbērnu ģimenēm. Ropažos ir biedrība- “Aktīvi vecāki- Ropažu novadam”, kas ir materiāli atbalstījuši arī daudzbērnu ģimenes.

Ropažu evaņģēliski- luteriskā draudze reizi pa reizei organizē pasākumu ( teātri, koncertu) daudzbērnu ģimenēm, kā arī bērniem ir sagādātas nelielas paciņas.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona - Ropažu novada pašvaldības sociālā darbiniece Agnese Jurika, 67918447, [email protected]

 Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Ropažu nodavā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"