Rugāju novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Rugāju novada pašvaldībā uz 2016.gada 1.jūniju  ir 39 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Bērna piedzimšanas pabalstu -145 EUR, var saņemt tās ģimenes, kurās vienam no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir  Rugāju novada teritorijā, un arī jaundzimušais tiek deklarēts Rugāju novadā.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Ģimenes, kuru bērni iegūst izglītību Rugāju novada vispārizglītojošās mācību iestādēs, saņem šādu palīdzību:

- pabalstu mācību līdzekļu iegādei līdz 15 EUR gadā vienam skolēnam vai bērnam, kurš pirmsskolas izglītības iestādē apgūst 5-gadnieku un 6-gadnieku apmācības programmu,

- brīvpusdienas.

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ģimenēm pieejama palīdzība veselības pakalpojumu apmaksai:

- pabalsts briļļu iegādei bērniem 25 EUR apmērā vienu reizi gadā.

- pabalsts ar celiakiju slimiem bērniem 75 EUR mēnesī.

Skolēniem, kuri mācās Rugāju novada skolās, tiek atmaksāti ceļa izdevumi.

Sadarbojoties ar Zviedrijas un Somijas sadraudzības partneriem daudzbērnu ģimenes saņem jaunas un mazlietotas drēbes, mēbeles, bērnu ratiņus, pārtiku u. c.  ikdienā nepieciešamās preces.

Rugāju novada Sociālais dienests organizē Jauno vecāku atbalsta  grupas nodarbības. Aicinām piedalīties vecākus, kuru ģimenē ir mazuļi, kas neapmeklē bērnudārzu. Nodarbību laikā vecākiem ir iespēja pārrunāt aktuālus jautājumus par mazuļu attīstību, kopšanu un audzināšanu ar dažādiem speciālistiem un dalīties pieredzē ar citiem vecākiem.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Novadā darbojas biedrība ”Mēs pasaulē”, kas katru gadu vasarās  organizē nometnes dažāda vecuma bērniem.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona - Sanita Čakāne, Rugāju novada sociālā darbiniece T. 28721482, e-pasts: [email protected]

Vairāk informācijas: www.rugaji.lv

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"