Rūjienas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir novadā/pilsētā uz 2016.gadu?

Rūjienas novadā ir 69 daudzbērnu ģimenes (11.07.2016.).

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Rūjienas novadā daudzbērnu ģimenēm  tiek sniegts šādas materiālais atbalsts:

- bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas brīvpusdienas daudzbērnu (3 un vairāk bērnu) ģimeņu bērniem, kuri mācās Rūjienas novada pirmsskolas izglītības iestādē, pamatskolas izglītības iestādē no 5-9. klasei un vispārējā izglītības iestādē. (Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā Sociālais dienests /materiālās palīdzības pabalsti  http://rujiena.lv/public/request.php?navi=153&l=lv); 

Rūjienas novadā sociālā palīdzība tiek piešķirta izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, vērā netiek ņemts ģimenes (personas) statuss.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Rūjienas novadā daudzbērnu ģimenēm tiek sniegts atbalsts interešu izglītības apgūšanā:

- 50% vecāku maksas atvieglojums par katru bērnu, ja vienā no izglītības iestādēm (Rūjienas mūzikas, mākslas un sporta skolā) mācās vienas ģimenes bērni. (Rūjienas novada pašvaldības interneta vietnes sadaļā Dokumenti/Domes sēdes/ 2013.gada 10.oktobrī pieņemtie lēmumi Rūjienas novada domes sēdē http://rujiena.lv/files/raksti/sedes/prot-2013-10-10.pdf )

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Ar Sarkanā Krusta starpniecību trūcīgās daudzbērnu ģimenes Sociālā dienestā var saņemt EK pārtikas pakas, higiēnas pakas un skolas piederumu pakas. Gadījumā, ja nepieciešams apģērbs, apavi vai sadzīves priekšmeti,  to var saņemt ar Sarkanā Krusta vai Valmieras novada fonda starpniecību.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Rūjienas novadā nav daudzbērnu ģimeņu NVO.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Informācija precizēšanai pa tālruni 64268110, 26406162. e-pasts [email protected] 

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"