Salacgrīvas novads

Salacgrīvas novadā netiek atsevišķi izdalīts atbalsts daudzbērnu ģimenēm. Atbalstu var saņemt katra ģimene ar bērniem.

Bērna piedzimšanas pabalsts:

Ja abu vecāku deklarētā dzīves vieta ir Salacgrīvas  novadā, tad viena bērna piedzimšanas gadījumā pabalsts ir 150 eiro, ja viena no vecākiem deklarētā dzīves vieta ir  Salacgrīvas novadā, tadpabalsts ir  75 eiro, dvīņu un vairāku bērnu piedzimšanas gadījumā par katru bērnu 214 eiro , ja abu vecāku deklarētā dzīves vieta ir Salacgrīvas novadā, ja viens no vecākiem deklarēts novadā, tad 107 eiro par katru bērnu.

Pabalsts skolas piederumu iegādei:

Pabalsts tiek piešķirts dāvanu karšu veidā: trūcīgām ģimenēm 43 eiro vērtībā  katram bērnam, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem 28 eiro vērtībā katram bērnam,  bērniem, kuri atrodas audžuģimenē vai aizbildnībā, naudas pabalsts 40 eiro apmērā tiek pārskaitīts audžuģimenes kontā.

Brīvpusdienas skolēniem (PII un skolās):

Brīvpusdienas piešķir trūcīgo , daudzbērnu  un krīzes situācijā nonākušo ģimeņu bērniem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto un vidējo izglītību Salacgrīvas novada izglītības iestādēs.

Pabalsts medicīnai:

Pabalsts veselības aprūpei ( slimnīcas izdevumu, valsts nekompensējamo medikamentu, optisko briļļu iegādei) ir 65 eiro apmērā. Piešķir trūcīgām ģimenēm, kurām izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam, garantētā minimālā ienākuma līmeņa pabalsta  saņēmējiem un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm.

Pabalsts audžuģimenēm:

Ikmēneša pabalsts bērna uzturam 100 eiro apmērā, apģērbam un mīkstajam inventāram 45 eiro apmērā.

 Papildus atbalsts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm:

Vienreizējs dzīvokļa pabalsts, pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai, pabalsts rehabilitācijas plāna mērķu sasniegšanai, uzturzīmes pārtikas talonu veidā,  talona vērtība 8 eiro, humānā palīdzība sadarbībā ar Velku biedrību.

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm:

Mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienas skolās un PII.

Papildus pabalsti ģimenēm ar bērniem:

Pabalsts ārkārtas situācijā 285 eiro.

Papildus ieguvumi no pašvaldības:

Ziemassvētku paciņas bērniem invalīdiem, audžuģimenēs un aizbildnībā esošiem bērniem, labdarības pasākums "No sirds uz sirdi", atbalsta grupas vecākie.

Psihologa pakalpojums:

Pakalpojumu var saņemt ģimenes/ personas kurām nepieciešama psiholoģiska palīdzība un atbalsts saskaņā ar Sociālā dienesta speciālista atzinumu.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona Anita Holma, novada Sociālā dienesta vadītāja, tālr. 64071980; 29157673; [email protected]

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salacgrīvas novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"