Salas novads

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir  uz 2016.gadu?

Salas novada pašvaldībā ir 45 daudzbērnu ģimenes.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā 2016.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Trūcīgām daudzbērnu ģimenēm (GMI; atbalsts mājokļa uzturēšanai (apkurei); medicīnas pakalpojumu izdevumu segšanai; izglītības ieguvei (kancelejas preču iegādei, stipendijas par labām sekmēm, ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalsts absolventiem; transporta izdevumu segšana nokļūšanai līdz izglītības iestādei un  mājās); bērna piedzimšanas pabalsts, dāvanas ziemassvētkos, nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. Saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Kāda veida izglītības atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm pašvaldībā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem šo atbalstu?

Kancelejas preču iegādei, stipendijas par labām sekmēm, prēmijas skolēniem, kuri godalgoti Valsts un starptautiskajās mācību olimpiādēs,  ēdināšanai izglītības iestādēs, pabalsts absolventiem; transporta izdevumu segšana nokļūšanai līdz izglītības iestādei un  mājās.  Saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem. 

Kāda cita veida palīdzība ir pieejama daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā  vai tās teritorijā esošo organizāciju ietvaros (piemēram, pārtikas pakas, baznīcas draudžu atbalsts, uzņēmumu atbalsts, ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs, transporta izdevumu atlaides)?

Baznīcas draudžu atbalsts (Biržu ev.lut.draudze; Sēlpils ev.lut.draudze), uzņēmumu atbalsts (skeitparks, sportiskās aktivitātes (āra trenažieri, veselības takas, velomaršruti), ēdināšanas pakalpojumu atlaides pirmsskolas un citās izglītības iestādēs.

Vai pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Pašvaldība ir iesaistījusies projektā “ Atver sirdi Zemgalē”.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Sociālā darbiniece Valda Kravale e- pasts [email protected],  tālr.27839534. 

 

 

 

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salas novadā

Pašvaldību atbalsts

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"